Tuyên bá

trang định hướng Wikimedia

Tuyên Bá (chữ Hán: 宣伯) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Đông Chu liệt quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa