Tuyên vương

trang định hướng Wikimedia

Tuyên Vương (chữ Hán: 宣王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ, phiên vương, thân vương hoặc quận vương trong lịch sử chế độ phong kiếnkhu vực Á Đông.

Trung Quốc

sửa

Quân chủ

sửa

Đại thần

sửa

Chư hầu

sửa

Dân thường

sửa

Việt Nam

sửa

Tên người

sửa

Xem thêm

sửa