Tuyên tử

trang định hướng Wikimedia

Tuyên Tử (chữ Hán: 宣子) là thụy hiệu của một số vị khanh đại phu thời Xuân ThuChiến Quốc và nhiều đời sau nữa trong lịch sử các vương triều phong kiến Trung Quốc.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa