Tuyên đế

trang định hướng Wikimedia

Tuyên Đế (chữ Hán: 宣帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa