Wikipedia:Đổi tên người dùng/Lưu/8

Mangnhakinhisrael → Tienthanh1992Sửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Đang chờ… @NhacNy2412: NguoiDungKhongDinhDanh Name me 11:02, ngày 5 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 14:12, ngày 5 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Tckou36 → glossranyaSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@Tckou36:     Tên người dùng không thể bắt đầu bằng chữ cái thường vì giới hạn kỹ thuật. Bạn có muốn dùng tên "Glossranya" không? NguoiDungKhongDinhDanh Name me 11:01, ngày 5 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Từ chối Không trả lời. Danh tl 10:45, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Tienthanh1992 → BinhMinhSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Vả lại đã có thành viên đăng nhập bằng tên này. ~Cát~ với Gió🌬️ 03:36, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Tienthanh1992   Từ chối Đổi tên không phải nơi để thử nghiệm, bạn chỉ mới được đổi tên 2 ngày trước Nhac Ny Talk to me ♥ 04:29, ngày 7 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

PATICE → HOANG THANHSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@PATICE:     Tên người dùng được chọn quá giống một tên đã tồn tại hoặc nó từng là tên của ai đó trước khi được đổi tên: Hoang thanh. Mời bạn chọn tên khác. NguyễnQuangHải19💬 09:39, ngày 11 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Từ chối Không trả lời. Danh tl 07:39, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Curtannel → Không hề giả trânSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Đang chờ… @NhacNy2412: Danh tl 10:46, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 13:44, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

TamGamingMC → TrTamGamerSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Nghi vấn: Tên này có vẻ mang tính quảng cáo, cụ thể là cho kênh YouTube cá nhân. Danh tl 11:15, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@TamGamingMC   Từ chối Tên mang tính chất quảng cáo Nhac Ny Talk to me ♥ 13:40, ngày 12 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Chiristmas Patterson → Ngọc AnhSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@Chiristmas Patterson:     Tên người dùng được chọn quá giống một tên đã tồn tại hoặc nó từng là tên của ai đó trước khi được đổi tên: Ngọc Anh. Mời bạn chọn tên khác. NguyễnQuangHải19💬 04:12, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyenquanghai19 Ơ dù sao người dùng ấy Không hoạt động mà bạn! – Sắp đổi tên! 04:14, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vậy thì có thể cưỡng đoạt tên được không? ~Cát~ với Gió🌬️ 04:19, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Cát trắng Hình như là được! – Sắp đổi tên! 04:24, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Chiristmas Patterson: Muốn cưỡng đoạn thì sang meta. NguyễnQuangHải19💬 04:32, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyenquanghai19 Hướng dẫn mình được không? Ngu Anh lắm =) – Sắp đổi tên! 04:33, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tóm lại là viết vào phần m:USURP, copy của TranHieu là được. NguyễnQuangHải19💬 04:37, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Nguyenquanghai19 Mình làm rồi đấy bạn xem như thế nào đi – Sắp đổi tên! 04:46, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Không thực hiện Như trên. Danh tl 13:20, ngày 13 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Ly Hong Huyen → nguyenhyan183Sửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Đang chờ… Danh tl 03:45, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 05:12, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Kim Khánh Hoàng → AsaHiguitaMizuSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Đang chờ… @NhacNy2412: Danh tl 03:45, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 05:13, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Giahuypromax → Luân Quyên Vip Pro MaxSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Tôi nghĩ bạn nên suy nghĩ lại. Tên bạn chọn tương đối dài, lại có dấu, khi đăng nhập có thể sẽ khó gõ.   Chờ đến 06:17, 18 tháng 3. Danh tl 06:17, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh: Được rồi, cho mình đổi lại là LuânQuyênVipProMax. Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong (Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu) 07:14, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cũng khó gõ không kém. Cứ nghĩ từ từ, mai trả lời sau. Danh tl 07:18, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
OK>>>. – Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong (Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu) 07:40, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh: Thôi, gõ thêm dấu cách. Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong (Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu) 23:47, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh: Giờ người đổi tên toàn cục đã sẵn sàng chưa nhỉ? – Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong (Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu) 06:57, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh: Ủa, giờ nơi đây bỏ trống rồi à, hay quá đi Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong (Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu) 23:42, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh: Đã qua 24h, lên tận 36h rồi. Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong (Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu) 02:38, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NhacNy2412: Giờ cậu có chịu vào đây làm việc không? Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong (Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu) 03:01, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Alphama: Chắc NhacNy có ý làm ngơ. Mình có đi sơ qua Thay đổi gần đây mình thấy có tác vụ của cô ấy. Nếu đã có ý làm ngơ thì xin mời Alphama tới giải quyết. Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong (Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu) 03:17, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Trần Nguyễn Minh Huy: Ôi chờ lâu quá, anh đến đây giải quyết đi. – Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong (Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu) 06:55, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. --minhhuy (thảo luận) 07:18, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Elliott Damned → Rafael RonenSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

có thay được and thành & không nhỉ, nếu được thì lấy Victoras & Mathias  Victoras & Mathias  11:37, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đang chờ… @Elliott Damned: Hình như dùng "&" không có vấn đề gì. @NhacNy2412:Cho tôi order bé cáo trong Nàng cáo đảm đang Senko 12:07, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Elliott DamnedAzusaNyan: Dấu & có thể gây ra một số vấn đề về mã hoá và giải mã, ví dụ như ở trang này (& được mã hoá thành %26). Tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng các ký tự Latin và cùng lắm là tiếng Việt có dấu.   Chờ đến 12:30, 18 tháng 3. Danh tl 12:29, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh: vậy mình lấy Victoras and Mathias  Victoras & Mathias  12:32, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nghĩ kỹ đi, mai trả lời. Danh tl 12:32, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh: mình nghĩ rồi, vẫn lấy tên Victoras and Mathias, trước giờ vẫn dùng tên này cho thảo luận mà  Victoras & Mathias  12:36, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Chờ một ngày không lâu lắm đâu. Bạn không được phép đổi tên nhiều lần trong thời gian ngắn (thường là 6 tháng trở xuống) nên cứ nghĩ thêm một chút, biết đâu lại đổi ý, dùng tên khác tốt hơn? Danh tl 12:38, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cho mình đổi tên lại Elliot Damned thành Rafael Ronen  Victoras & Mathias  15:13, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bạn hiểu vì sao tôi cho bạn 24 giờ chưa? Cứ bình tĩnh, đổi bao nhiêu lần cũng được, mà rút yêu cầu cũng được luôn. Danh tl 16:26, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Cảm ơn bạn, mình quyết định lấy tên mới là Rafael Ronen, hóng chờ qua 24h  Victoras & Mathias  17:20, ngày 17 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

@NhacNy2412NguoiDungKhongDinhDanh: đổi được chưa nhỉ  Victoras & Mathias  03:41, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

@Elliott Damned: Chờ 19h30 ngày 18/3 nhé. – Ôi phút giây tương phùng anh nhớ và mong (Dòng lưu bút năm xưa in dấu mãi đậm sâu) 06:56, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Giahuypromax: của bạn đã qua 24h rồi vẫn chưa đổi, im hẳn thật  Victoras & Mathias  10:53, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

@NguoiDungKhongDinhDanh: đã qua 24h  Victoras & Mathias  13:20, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

  Đang chờ… @NhacNy2412: Danh tl 13:30, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 14:17, ngày 18 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Trungtamchinese → Do Bao YingSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

 Y Đã đổi theo yêu cầu mới nhất.  A l p h a m a  Thảo luận 11:05, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Trungtamchinese → Du Bao YingSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

 Y Đã đổi, mời bạn đăng nhập bằng tên mới.  A l p h a m a  Thảo luận 11:04, ngày 19 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Phucthien151 → dammecontrunghocSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@Phucthien151:     Tên người dùng không thể bắt đầu bằng chữ cái thường vì giới hạn kỹ thuật. Bạn có muốn dùng tên "Dammecontrunghoc" không?. Danh tl 04:55, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh
Cháu có dùng ạ. Cháu cảm ơn chú nhiều ạ. – Phucthien151 (thảo luận) 07:13, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Đang chờ… @NhacNy2412: Danh tl 07:13, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 07:53, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Chat23052003 → FlixiCamSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Từ chối Tên có tính chất quảng cáo, thành viên lạm dụng Wikipedia để quảng cáo. Danh tl 01:24, ngày 22 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Ace bùm → acebum2020Sửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

    Tên người dùng không thể bắt đầu bằng chữ cái thường vì giới hạn kỹ thuật. Bạn có muốn dùng tên "Acebum2020" không? Danh tl 13:36, ngày 22 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
mình cóace bùm(beginner youtuber) 00:33, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 05:38, ngày 23 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Vietraso → opossssSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@Vietraso Bạn không có bất kỳ sửa đổi nào tại bất kỳ dự án Wikimedia nào ngoài yêu cầu tại đây. Nhac Ny Talk to me ♥ 09:21, ngày 24 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Từ chối Nếu muốn biến mất, bạn sẽ không có quyền chọn tên mới. Ngoài ra, như đã nói, bạn không có sửa đổi nào khác. Danh tl 02:06, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Huy Nguyễn Thanh Gia → HUY MARTINÔSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@Huy Nguyễn Thanh Gia Bạn có chắc muốn đổi thành tên in hoa toàn bộ? Nhac Ny Talk to me ♥ 07:50, ngày 26 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Dạ vâng ạ. – Huy Nguyễn Thanh Gia (thảo luận) 23:31, ngày 26 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 02:48, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Lequangtanntp → tl5102Sửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@Lequangtanntp     Tên người dùng không thể bắt đầu bằng chữ cái thường vì giới hạn kỹ thuật. Bạn có muốn dùng tên "Tl5102" không? Nhac Ny Talk to me ♥ 02:47, ngày 27 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Từ chối Không trả lời. Danh tl 20:59, ngày 8 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Medias.vn → medias.mktSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Từ chối Tên mới có tính quảng cáo. Vui lòng chọn tên khác. Danh tl 01:58, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Medias.vn → MediasColtdSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Từ chối Tên mới có tính quảng cáo. Vui lòng chọn tên khác. Danh tl 02:22, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Medias.vn → DatDangSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

    Tên người dùng được chọn quá giống một tên đã tồn tại hoặc nó từng là tên của ai đó trước khi được đổi tên: Đạt Đặng. Mời bạn chọn tên khác. Danh tl 08:35, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Medias.vn → DatMediasSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

    Tên người dùng được chọn quá giống một tên đã tồn tại hoặc nó từng là tên của ai đó trước khi được đổi tên: Datmedias. Mời bạn chọn tên khác. Danh tl 08:49, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Medias.vn → MediasAuthorSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.


Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Nếu cậu này bị điếc thì tôi bị mù → Dân Chơi XómSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Đang chờ… @NhacNy2412: Danh tl 11:35, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Câu hỏi: Trùng với tên 1 bài rap của Justatee, liệu đây có phải là 1 hình thức PR?  A l p h a m a  Thảo luận 02:32, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Alphama: Xin lỗi vì làm anh hiểu nhầm, không phải PR đâu, là thể hiện sự dân chơi thôi. Nếu cậu này bị điếc thì tôi bị mù (thảo luận) 07:31, ngày 3 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Alphama: Mạn phép anh xuống dưới giải quyết, tôi đổi ý rồi. Nếu cậu này bị điếc thì tôi bị mù (thảo luận) 06:01, ngày 9 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

LanhDayy1122 → YewToanHocSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Đang chờ… Danh tl 12:10, ngày 29 tháng 3 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Y Đã đổi tên, mời sử dụng tên mới để đăng nhập.  A l p h a m a  Thảo luận 02:31, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Em cảm ơn ạ:> – YewToanHoc (thảo luận) 12:06, ngày 2 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Medias.vn → QBReview123Sửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Tên này của bạn cũng ổn hơn rồi, giờ thì cần phải chờ ĐPV Danh hoặc NhacNy. ~Cát~ với Gió🌬️ 01:26, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Y Đã đổi tên, mới bạn sử dụng tên mới để đăng nhập.  A l p h a m a  Thảo luận 02:30, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Alphama: Tên này có tính quảng cáo, sửa đổi cũng vậy. Danh tl 10:53, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bản thân cái tên mới không thấy có tính chất quảng cáo hay trùng tên với hoạt động quảng cáo, còn hành vi của thành viên quảng cáo thì nên xét độc lập.  A l p h a m a  Thảo luận 11:00, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Vậy tôi vừa xoá nhỉ? Danh tl 11:08, ngày 1 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Japanit Joma Bakery Cafe → Ai mà biết đượcSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@NhacNy2412: Yêu cầu của thành viên này chưa được giải quyết - Yellow Diamonds 10:50, ngày 5 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 11:12, ngày 5 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Đã đổi tên rồi nhưng mình vẫn bị cấm không rõ nguyên nhân? thảo luận quên ký tên này là của Ai mà biết được (thảo luận • đóng góp) vào lúc 11:31, ngày 5 tháng 4 năm 2022 (UTC).Trả lời[trả lời]

@Ai mà biết được: Bạn hoàn toàn không bị cấm ở dự án mà này là id.wiki. Lý do là vì bạn không phản hồi yêu cầu đổi tên trong thời gian quy định. Muốn kháng cáo, vui lòng đến trang thảo luận thành viên ở dự án đã cấm bạn. Nhac Ny Talk to me ♥ 11:34, ngày 5 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Bị cấm rồi thì làm sao kháng cáo được, có cách nào khác không? thảo luận quên ký tên này là của Ai mà biết được (thảo luận • đóng góp) vào lúc 11:43, ngày 5 tháng 4 năm 2022 (UTC).Trả lời[trả lời]

@Ai mà biết được: Bạn vẫn có thể sửa đổi trang thảo luận của chính bạn. Ngoài ra, vui lòng ký tên bằng 4 dấu ~ sau mỗi thảo luận. Nhac Ny Talk to me ♥ 11:53, ngày 5 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NguoiDungKhongDinhDanh: ĐPV như thế này mới đáng xưng là ĐPV, cảm ơn bạn vì đã kháng cáo thay. – Ai mà biết được (thảo luận) 12:37, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Ai mà biết được: Nói thật lòng là tôi không nghĩ yêu cầu sẽ được giải quyết sớm, vì một số yêu cầu khác cũng đã phải chờ nhiều tháng rồi. Danh tl 12:42, ngày 6 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Ronkutehieu → RoxanaSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@Ronkutehieu     Tên người dùng được chọn quá giống một tên đã tồn tại hoặc nó từng là tên của ai đó trước khi được đổi tên: ROXANA, Rox Ana, Roxana, RoxánaRoXana. Mời bạn chọn tên khác. Nhac Ny Talk to me ♥ 13:07, ngày 8 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Từ chối Không trả lời. Danh tl 14:32, ngày 15 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Nếu cậu này bị điếc thì tôi bị mù → Dân Chơi BuffaloSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@NhacNy2412, Alphama, và Trần Nguyễn Minh Huy: - Nếu cậu này bị điếc thì tôi bị mù (thảo luận) 08:14, ngày 10 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. --minhhuy (thảo luận) 03:39, ngày 12 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Nofundownhere → park3chanieSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

    Tên người dùng không thể bắt đầu bằng chữ cái thường vì giới hạn kỹ thuật. Bạn có muốn dùng tên "Park3chanie" không? Danh tl 20:15, ngày 11 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Từ chối Không trả lời.

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Khuong.nicegates → NICE GATES GROUPSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@Khuong.nicegates   Từ chối Tên mang tính chất quảng cáo Nhac Ny Talk to me ♥ 03:42, ngày 13 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Heli k10 → HeliDuckSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@NhacNy2412, Alphama, Trần Nguyễn Minh Huy, và NguoiDungKhongDinhDanh: Great White Duck Cạp 15:09, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. --minhhuy (thảo luận) 11:55, ngày 19 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Lequangtanntp → tl5102Sửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@Lequangtanntp:     Tên người dùng không thể bắt đầu bằng chữ cái thường vì giới hạn kỹ thuật. Bạn có muốn dùng tên "Tl5102" không? Danh tl 21:18, ngày 16 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Từ chối Không trả lời. Danh tl 09:31, ngày 28 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

TLTVMC → Minecraft_VNSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@TLTVMC:     Tên người dùng được chọn quá giống một tên đã tồn tại hoặc nó từng là tên của ai đó trước khi được đổi tên: Minecraft vn. Mời bạn chọn tên khác. Danh tl 09:30, ngày 28 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Từ chối Trùng tên mới nhiều nhóm xã hội, website,... có tính chất thương mại, quảng cáo.  A l p h a m a  Thảo luận 11:36, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Dulken → TynSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Tên người dùng được chọn quá giống các tên người dùng đã tồn tại hoặc nó từng là tên người dùng của ai đó trước khi được đổi tên: TYN và Tyn. Mời chọn tên khác.  A l p h a m a  Thảo luận 11:35, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
vậy tôi chọn tên palää được không? amogus sussy baka commits war crimes 09:21, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Alphama@Alphama@Alphama@Alphama – amogus sussy baka commits war crimes 12:29, ngày 12 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nếu vẫn muốn dùng tên đó thì có thể sang Meta m:SRUC xin thay được, sẽ chờ 1 tháng. – My Things 15:53, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Haphuong2k6 → rowenanguyen365Sửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

    Tên người dùng không thể bắt đầu bằng chữ cái thường vì giới hạn kỹ thuật. Bạn có muốn dùng tên "Rowenanguyen365" không? Danh tl 16:29, ngày 29 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Haphuong2k6: Mời bạn xác nhận.  A l p h a m a  Thảo luận 11:37, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Alphama: Xác nhận đổi tên.
 Y Đã đổi tên, mời bạn đăng nhập bằng tên mới.  A l p h a m a  Thảo luận 00:22, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Anh9thu → Nguoidung1234567Sửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Đang chờ… @NhacNy2412: Danh tl 11:38, ngày 30 tháng 4 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Y Đã đổi tên, mời đăng nhập bằng tên mới.  A l p h a m a  Thảo luận 11:34, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Tuitentai27 → JohnyCuTisSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

 Y Đã đổi tên, mời đăng nhập bằng tên mới.  A l p h a m a  Thảo luận 11:32, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Adsconex → Nguyen Thi Thu ThuySửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Tên người dùng được chọn quá giống các tên người dùng đã tồn tại hoặc nó từng là tên người dùng của ai đó trước khi được đổi tên: Nguyen thi thu thuy và Nguyễn Thị Thu Thủy. Mời bạn chọn tên khác.  A l p h a m a  Thảo luận 11:33, ngày 7 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Tanphu.luong → Gia PhátSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

 Y Đã đổi tên, mời bạn đăng nhập tên mới.  A l p h a m a  Thảo luận 01:43, ngày 8 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Trân quý cảm ơn. Gia Phát (thảo luận) 10:22, ngày 9 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Adsconex → Nira Nguyễn Thu ThúySửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@Adsconex: Wikipedia Tôi khuyến cáo bạn không nên sử dụng tên thật, điều này có thể gây ảnh hưởng quá trình tham gia của bạn ở đây. Bạn vẫn muốn dùng tên này chứ?  A l p h a m a  Thảo luận 00:24, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Alphama: Wikipedia không khuyến cáo gì như vậy cả; quy định chỉ nói các thành viên có thể bị quấy rối ngoài Wikipedia nếu sử dụng tên thật. Vui lòng sửa lại nội dung anh viết ở trên (bằng <s>...</s>) để chỉ rõ khuyến cáo đó là từ cá nhân anh, không phải của cộng đồng hay WMF. Danh tl 12:20, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Đã sửa.  A l p h a m a  Thảo luận 12:42, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
Tôi đồng ý đổi tên như yêu cầu đã gửi của tôi. – Adsconex (thảo luận) 08:10, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. --minhhuy (thảo luận) 09:19, ngày 13 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Haison123 → Nguyễn Hải My 123Sửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

  Đang chờ… @NhacNy2412. Danh tl 11:42, ngày 9 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
 Y Đã đổi tên, mời bạn đăng nhập bằng tên mới.  A l p h a m a  Thảo luận 00:23, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Peter Lasan → PeterLasanSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

 Y Đã đổi tên, mời bạn đăng nhập bằng tên mới.  A l p h a m a  Thảo luận 00:23, ngày 10 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Viindoo Technology JSC → David TranSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@Viindoo Technology JSC     Tên người dùng được chọn quá giống một tên đã tồn tại hoặc nó từng là tên của ai đó trước khi được đổi tên: David Tran, DavidTran, DavidtranDavid tran. Mời bạn chọn tên khác. Nhac Ny Talk to me ♥ 04:06, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Newage2020 → The SympathizerSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@Newage2020     Tên người dùng được chọn quá giống một tên đã tồn tại hoặc nó từng là tên của ai đó trước khi được đổi tên: Thesympathizer. Mời bạn chọn tên khác. Nhac Ny Talk to me ♥ 04:06, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Han Lyly → NgothucuyenSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

@Han Lyly     Tên người dùng được chọn quá giống một tên đã tồn tại hoặc nó từng là tên của ai đó trước khi được đổi tên: NGÔ THỤC UYÊN. Mời bạn chọn tên khác. Nhac Ny Talk to me ♥ 16:30, ngày 15 tháng 5 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Maivanminh2k → Minh Văn MaiSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

    Đã đổi tên thành công. Mời bạn đăng nhập bằng tên người dùng mới. Nhac Ny Talk to me ♥ 12:04, ngày 12 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

Song Toàn Võ → Louis WilliamsSửa đổi

Yêu cầu sau đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.

    Tên người dùng được chọn quá giống một tên đã tồn tại hoặc nó từng là tên của ai đó trước khi được đổi tên: Louis williams. Mời bạn chọn tên khác. Nhac Ny Talk to me ♥ 12:05, ngày 12 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@NhacNy2412 Cho mình đổi sang tên Meiko21 được không nhỉ? – Cuộc sống thật nhạtLouis Williams🐧🐧🐧 05:16, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Song Toàn Võ Mời bạn tạo yêu cầu mới Nhac Ny Talk to me ♥ 06:03, ngày 21 tháng 6 năm 2022 (UTC)Trả lời[trả lời]

Yêu cầu trên đã được đóng lại. Xin đừng sửa chữa nó. Nếu bạn muốn yêu cầu đổi tên, xin tạo mục mới.