Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Harry Potter và Hòn đá Phù thủy

@ThiênĐế98: dấu phẩy trước liên từ "và"/"hoặc" trong tiếng Anh gọi là dấu phẩy Harvard hoặc Oxford (Harvard comma). Cá nhân tôi vẫn hay dùng dạng cấu trúc này khi viết/dịch bài vì thấy nó logic và không gây nhầm lẫn cho người đọc trong trường hợp liệt kê các yếu tố ngang bằng nhau. majjhimā paṭipadā Diskussion 15:44, ngày 4 tháng 9 năm 2018 (UTC)[trả lời]

Cám ơn thành viên AlleinStein đã góp ý, chỉ bảo thêm.-- ✠ Tân-Vương  00:43, ngày 6 tháng 9 năm 2018 (UTC)[trả lời]

Lời cảm ơn sửa

Cảm ơn các bạn đã cho lời góp ý đến bài viết Harry Potter và Hòn đá Phù thủy để chúng tôi (trước hết là Mintu Martin, NXL1997 và tôi) có cơ hội nhìn lại những khuyết điểm của bài viết này để nâng cao hơn nữa chất lượng bài. Cảm ơn các bạn ThiênĐế98, Scotchbourbon, Huuduc94Zajzajmkhvtc90 đã rộng lượng cho lá phiếu thuận để bài viết này đạt tiêu chuẩn bài viết chọn lọc.
Cảm ơn góp ý vô cùng cụ thể của bạn ThiênĐế98, cảm ơn ý bổ sung hơi chậm (vì biểu quyết đã đóng) của thành viên AlleinStein.
Cảm ơn Mintu MartinNXL1997 là những người bạn đường tin cậy đã đồng hành cùng tôi nâng cấp chất lượng bài viết này.
Cảm ơn Nhatminh01 đã đóng biểu quyết này.
Nếu như thành công về mặt tinh thần của dự án Wikipedia chính là một cộng đồng phát triển lành mạnh, thì thành công về mặt vật chất chính là số lượng bài viết chọn lọc. Chúc cho cộng đồng chúng ta ngày càng có nhiều bài viết chọn lọc thật chất lượng. Kẹo Dừa✌(nhắn cho tôi ^^) 19:14, ngày 5 tháng 9 năm 2018 (UTC)[trả lời]