Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/Nhân quyền tại Việt Nam 2015

Nhân quyền tại Việt Nam 2015Sửa đổi


Phiếu tôi không hợp lệ chỗ nào vậy

Theo quy định trên, xin trích lại: "Phiếu hợp lệ là phiếu của thành viên có tài khoản ít nhất 1 tháng, có 100 sửa đổi trước khi bắt đầu cuộc bỏ phiếu và có kí tên khi bỏ phiếu. Phiếu có thể là xóa, giữ, trắng; các phiếu xóa và giữ cần phải nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ.

Tôi ghi không nổi bật đó chính là lý do, vậy sai chỗ nào đề nghị bạn Dương giải thích dùm. Bạn chỉ có thể gạch nếu tôi ghi là xóa hay giữ nhưng không ghi gì cả. Blphama (thảo luận) 07:49, ngày 31 tháng 5 năm 2015 (UTC)

BQXB là để xét đnb của bài, không còn mục đích nào khác. Bạn bỏ phiếu xóa mà ghi điều hiển nhiên như vậy thì rõ ràng không phải là lý do rồi. Mong lần sau bạn rút kinh nghiệm DangTungDuong (thảo luận) 08:06, ngày 31 tháng 5 năm 2015 (UTC)

Bạn trả lời tào lao một cách vô trách nhiệm Blphama (thảo luận) 08:19, ngày 31 tháng 5 năm 2015 (UTC)
Quy định yêu cầu:" nêu rõ lý do tại sao muốn xóa/giữ". Tôi có nêu lý do rất rõ rồi chứ đâu chỉ nêu xóa hay giữ đâu. Bạn quá hồ đồ.Blphama (thảo luận) 09:24, ngày 31 tháng 5 năm 2015 (UTC)
Bạn có rảnh vô Wikipedia:Biểu quyết xoá bài/2015/01 xem thử bài Jannina W đấy bạn cho phiếu thế nào hay cũng tại trang lưu đó BQXB bài Quýt Hương, có bao nhiêu người chỉ ghi Chưa đủ dnb mà BQV vẫn công nhận phiếu họ có giá trị Blphama (thảo luận) 09:34, ngày 31 tháng 5 năm 2015 (UTC)
Vì không đủ nhân lực nên nhiều khi không kiếm tra hết được (và tất nhiên có vài BQ như thế được công nhận), cứ theo tinh thần có người nêu ý kiến ghi rõ thì bạn cứ ghi rõ ra vậy. Cũng như rối contraumongto làm chục acc bỏ phiếu hồi trước thôi mà, làm gì căng thẳng vậy.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 17:26, ngày 31 tháng 5 năm 2015 (UTC)
Ngay cả bạn nữa Alphama, bạn bỏ phiếu cũng nhiều khi ghi đơn giản như tôi thôi. Vậy tôi gạch phiếu bạn cho không giá trị được không. Có gì tôi sẽ viện cớ là lười hay thiếu nhân lực theo bạn được không. Sao tôi thấy bạn có vẻ căng thẳng quá vậy, chỉ gạch tào lao vài phiếu thôi mà. Blphama (thảo luận) 04:23, ngày 1 tháng 6 năm 2015 (UTC)
Như tôi đã góp ý cho bạn là thói quen xấu rùi mà, có ai nhắc nhở tôi sẽ sửa ngày, hơn nữa, bạn đâu có đóng góp nhiều như tôi nên chắc có nhiều thời gian, B sao cứ tranh với A làm gì.  A l p h a m a  Talk - Bot - Page 08:42, ngày 1 tháng 6 năm 2015 (UTC)
Tôi cho rằng phiếu của Blphama trong trường hợp này có giá trị và đã điều chỉnh lại kết quả cho bạn ấy rồi Hoàng Đạt ®, thảo luận ©_ 00:28, ngày 4 tháng 6 năm 2015 (UTC)
Công bằng mà nói cá nhân tôi nhận thấy lý do bqx của Blphama hơi chung chung, dễ gây tranh cãi, thắc mắc. Tuy nhiên nó hoàn toàn hợp lệ (nếu căn cứ trên tiền lệ về phiếu hợp lệ tại một số biểu quyết khác). Trong trường hợp biểu quyết bài này hiện thời đủ phiếu để bài phải bị xóa. Tuy nhiên, cùng serial với các bài về nhân quyền tại Việt Nam năm 2013, 2014, cũng nên cân nhắc thêm việc đưa toàn bộ các nội dung này vào một bài dạng Nhân quyền Việt Nam theo các năm, hoặc Nhân quyền Việt Nam các năm đầu thế kỷ 21. Nếu cộng đồng ko ý kiến gì khác trong vài ngày tới, tôi sẽ thử nhặt các dữ kiện và khởi tạo bài. Việt Hà (thảo luận) 18:25, ngày 9 tháng 6 năm 2015 (UTC)