Wikipedia:Tháng viết bài khoa học tự nhiên 12-2017/Thành viên

  • Trước tiên bạn phải có 1 tài khoản tại Wikipedia.
  • Tiếp sau đó, bạn hãy gửi bài viết của bạn thông qua công cụ này. Bấm vào 'log in' ở trên cùng bên phải và OAuth sẽ lo phần còn lại. Bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ giao diện ở trên cùng bên phải.
  • Sau khi bạn gửi một bài viết, công cụ này sẽ thêm một mẫu vào bài viết và đánh dấu nó như là cần một nhà tổ chức xem xét đánh giá. Bạn có thể kiểm tra tiến độ của bạn sử dụng công cụ này, trong đó thống kê số bài viết mà bạn tạo đã được chấp nhận.

Thành viên