Đại đế (thụy hiệu)

trang định hướng Wikimedia

Đại Đế (chữ Hán 大帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách sửa

Khác sửa

Xem thêm sửa