Bản mẫu:Khóa-di chuyển-phá hoại

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Bản mẫu này sẽ không hiển thị trên các trang không được khóa di chuyển. Xin ghi nhớ rằng chỉ có bảo quản viên mới có thể khóa trang.

Bản mẫu này chỉ nên được sử dụng trên các trang được bảo vệ di chuyển do phá hoại; đối với các trang được khóa di chuyển do khả năng hiển thị cao, tốt nhất nên sử dụng {{Khóa-di chuyển-vô hạn}}. Đối với các trường hợp khác, sử dụng {{Khóa-di chuyển}}.

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Trang dự án bị khóa không được đổi tênThể loại:Khóa không được di chuyển.

Xem thêm