Bản mẫu:Khóa-di chuyển

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Đây là bản mẫu khóa di chuyển tự động thay đổi màu sắc chiếc khóa để thể hiện các tùy chọn khóa trang (nửa khóa, khóa hoàn toàn, khóa di chuyển).

Cách sử dụng

  • Dùng {{khóa-di chuyển}} để dùng phiên bản lớn thông thường
  • Dùng {{khóa-di chuyển|small=yes}} để chỉ xuất hiện biểu tượng trên góc phải

Lưu ý: không dùng bản mẫu này một cách vô tội vạ, chỉ dùng nó tại những trang bị KHÓA DI CHUYỂN. Xin ghi nhớ rằng chỉ có bảo quản viên mới có thể khóa trang, không thể khóa một trang chỉ bằng thêm bản mẫu vào nó.

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Khóa không được đổi tênThể loại:Trang hết hạn khóa.

Xem thêm