Bản mẫu:Khóa-văn phòng

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng sửa

Tiêu bản này không dùng một cách vô tội vạ. Chỉ dùng nó tại những trang BỊ KHÓA HOÀN TOÀN. Xin ghi nhớ rằng chỉ có bảo quản viên mới có thể khóa trang.

Bản mẫu này sẽ xếp trang vào Thể loại:Văn phòng Wikimedia khóa.

Xem thêm sửa