Bản mẫu:Khóa-rối

Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

  • Dùng {{khóa-rối}} đối với bản mẫu thường
  • Dùng {{khóa-rối|small=yes}} để chỉ xuất hiện biểu tượng ở trên cùng


Bản mẫu này không dùng một cách vô tội vạ. Xin ghi nhớ rằng chỉ có bảo quản viên mới có thể khóa trang.


Xem thêm