Thể loại:Bản mẫu khóa

Các bản mẫu này không có tác dụng khóa trang. Chúng chỉ nên dùng ở các trang sau khi chúng đã bị khóa bởi một bảo quản viên hoặc điều phối viên, và có thể được gỡ bỏ khi hết hạn khóa.