Mở trình đơn chính
Biểu tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu [xem] [sửa] [lịch sử] [làm mới]

Cách sử dụng

Để sử dụng tiêu bản này vào trang không tồn tại, hãy đặt nó vào lý do khóa và nó sẽ được phần mềm truy xuất như nó nằm ở trang bình thường— tượng tự như thông điệp thông báo khóa được sử dụng.

  • Dùng {{khóa-khởi tạo}} đối với tiêu bản bình thường
  • Dùng {{khóa-khởi tạo|xfd=Wikipedia:Biểu quyết xoá bài#Ví dụ}} để tạo liên kết đến thảo luận xóa
  • Dùng {{khóa-khởi tạo|hết hạn=1 Jan 2010}} để có ngày hết hạn cụ thể (ghi chú: hãy ghi đúng theo định dạng trên)
  • Dùng {{khóa-khởi tạo|small=yes}} để chỉ xuất hiện biểu tượng ở trên cùng
  • Dùng {{khóa-khởi tạo|hết hạn={{subst:#time:j F, Y|+7 days}}}} để ghi khoảng thời gian hết hạn cụ thể

Chú ý (UTC) sẽ được thêm tự động.

Tiêu bản này không dùng một cách vô tội vạ. Nó chỉ nên được dùng như lý do khóa tại những trang không tồn tại hoặc những trang đã bị xóa. Xin ghi nhớ rằng chỉ có bảo quản viên mới có thể khóa trang.

Xem thêm

{{pp-meta}} Hoàn toàn Nửa Di chuyển
Tranh chấp {{Khóa-tranh chấp}} Không có {{Khóa-di chuyển}}
Phá hoại {{Khóa-phá hoại}} {{Khóa-di chuyển-phá hoại}}
Bản mẫu và hình ảnh có nguy cơ cao {{Khóa-bản mẫu}} Không có
Trang thảo luận của thành viên bị cấm {{Khóa-thảo luận thành viên}} {{Khóa-nửa-thảo luận thành viên}} Không có
Mục tiêu của spambot Không có {{Khóa-nửa-spambot}} Không có
Tài khoản rối {{Khóa-rối}}
WP:TSNDS Không có {{Khóa-nửa-tsnds}} Không có
Vô hạn Không có {{Khóa-nửa-vô hạn}} Không có
Chung chung (mục đích khác) {{Khóa}} Không có
Văn phòng đang xem xét {{Khóa-văn phòng}} Không có Không có
Thông tin trang thảo luận {{Thảo luận trang khóa}} {{Thảo luận trang khóa nửa}} Không có
Tạo trang {{Khóa-khởi tạo}} Không có
Hình từ Commons trong Trang Chính {{Khóa-Commons}} Không có