Bộ Nội vụ Liên Xô

Bộ Nội vụ Liên Xô (MVD) - (tiếng Nga: Министерство внутренних дел СССР (МВД)) - là cơ quan cấp bộ của Liên Xô. Nhiệm vụ chính là chống tội phạm và duy trì trật tự công cộng trong giai đoạn năm 1946-1960 và 1968-1991.

Bộ Nội vụ Liên Xô
Министерство внутренних дел СССР
MVD Badge (Solid Colors).svg
Biểu tượng Bộ Nội vụ Liên Xô
Tổng quan Bộ Liên bang-Cộng hòa
Thành lập15/3/1946
13/12/1968
Bộ Liên bang-Cộng hòa tiền thân
Giải thể7/5/1960
25/12/1991
Cơ quan thay thế
Quyền hạnLiên Xô
Lãnh đạo chịu trách nhiệm

Trước khi Liên Xô sụp đổ, Bộ là cơ quan thống nhất 15 Bộ Nội vụ của các nước Cộng hòa Liên bang.

Lịch sửSửa đổi

1946-1960Sửa đổi

Vào ngày 15 tháng 3 năm 1946, tại kỳ họp thứ V của Xô viết Tối cao Liên Xô đã thông qua Luật Chuyển đổi Hội đồng Dân ủy Liên Xô thành Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, và các Bộ Dân ủy trở thành các Bộ. Bộ Dân ủy Nội vụ Liên Xô (NKVD) được chuyển đổi thành Bộ Nội vụ Liên Xô (MVD). Những thay đổi tương ứng trong Hiến pháp Liên Xô được thông qua sau đó ngày 25 tháng 2 năm 1947.

Vào tháng 1 năm 1947, theo nghị định của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, Lực lượng Nội vụ của Bộ Nội vụ Liên Xô được chuyển đến Bộ An ninh Nhà nước Liên Xô (MGB). Lực lượng Biên phòng, đơn vị hộ tống và lực lượng Nội vụ bảo vệ các cơ sở công nghiệp và đường sắt vẫn trực thuộc Bộ Nội vụ Liên Xô. Quá trình loại bỏ dần quyền hạn Bộ Nội vụ Liên Xô bắt đầu từ năm 1947, đến năm 1953, Bộ Nội vụ quản lý các trại giam, cơ quan và doanh nghiệp hoạt động kinh tế, công nghiệp (xây dựng, thăm dò địa chất, khai thác, lâm nghiệp, v.v.):

  • Vào tháng 8 năm 1947, một nghị quyết đã được Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô thông qua, theo đó Cục Thông tin Chính phủ và Ban Thông tin Quân sự Chính phủ được chuyển từ Bộ Nội vụ sang Bộ An ninh Nhà nước Liên Xô.
  • Vào ngày 13 tháng 3 năm 1948, theo sửa đổi Hiến pháp của Nga Xô, Bộ Nội vụ của Nga Xô đã được thành lập (các bộ nội vụ của các nước cộng hòa và tự trị khác đã tồn tại trước đó).
  • Vào tháng 4 năm 1948, các đơn vị bảo vệ các cơ sở công nghiệp quan trọng của Bộ Nội vụ Liên Xô đã được chuyển sang Bộ An ninh Nhà nước Liên Xô.
  • Vào tháng 10 năm 1949, theo Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô ngày 13 tháng 10 năm 1949. Tổng cục Xây dựng Quân đội, Tổng cục Lực lượng Biên phòng (GUPV) và các bộ phận của lực lượng biên phòng, Tổng cục Dân vệ (cảnh sát hình sự, cục chống chiếm đoạt tài sản xã hội chủ nghĩa (OBHSS), dân phòng) đã được chuyển đến Bộ An ninh Nhà nước Liên Xô.
  • Vào tháng 3 năm 1949, theo nghị định của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, cục lưu trữ bảo vật nhà nước đã được chuyển đến Bộ An ninh Nhà nước trên cơ sở cục bảo vật đặc biệt (Gokhran).
  • Vào tháng 7 năm 1950, Hội đồng đặc biệt và Tổng cục điều tra hành động (chống lại thổ phỉ) đã được chuyển từ Bộ Nội vụ Liên Xô sang Bộ An ninh Nhà nước Liên Xô.

Sau khi Stalin qua đời, tại cuộc họp chung giữa Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô và Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô đã quyết định sáp nhập Bộ An ninh Nhà nước Liên Xô và Bộ Nội vụ Liên Xô thành một bộ - Bộ Nội vụ của Liên Xô. Các luật liên quan đã được thông qua vào ngày 15 tháng 3 năm 1953. Lavrentiy Beria được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên Xô và Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô.

Trong giai đoạn này, Bộ Nội vụ đã thực hiện một số bước nhằm giảm thiểu chính sách thi hành hiện có và đưa các hoạt động đặc biệt theo các quy phạm pháp luật. Vì vậy, một số vụ án chính đầu thập niên 50 đã được sửa đổi và làm lại (âm mưu bác sĩ, vấn đề Mingrelian) trong tháng 3/1953. Bộ Nội vụ loại bỏ chức năng sản xuất, kinh tế đặc biệt, trại Gulag được chuyển cho Tổng cục số 1 thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô và các cơ quan khác. Các thông tin về "việc hạn chế quyền hạn Hội đồng đặc biệt" và "bãi bỏ giới hạn việc sử dụng hộ khẩu trong đi lại" được gửi lên Đoàn Chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô. Bộ Nội vụ ban hành lệnh số 0068 ngày 4 tháng 4 năm 1953, mọi biện pháp cưỡng chế và tác động vật lý trong quá trình điều tra đều bị nghiêm cấm.

Vào tháng 3 năm 1953, liên quan đến việc chuyển đổi chức năng Bộ Nội vụ Liên Xô khỏi các hoạt động sản xuất và kinh tế từ Bộ Nội vụ Liên Xô, hơn 21 cục, ban đã được chuyển sang các bộ, ngành khác. Tổng cục trại giam, Tổng cục định cư trẻ em và các tổ chức lao động cải tạo được chuyển cho Bộ Tư pháp Liên Xô ngoại trừ những người bị kết án về tội phạm chống lại nhà nước.

Ngày 26 tháng 6 năm 1953 Kruglov Sergey Nikiforovich được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên Xô.

Vào ngày 1 tháng 9 năm 1953, theo Nghị định của Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô, Hội đồng đặc biệt dưới quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã bị bãi bỏ.

Vào ngày 21 tháng 1 năm 1954, theo Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, Tổng cục Trại giam (Gulag) và Tổng cục định cư trẻ em (UDC) một lần nữa được chuyển từ Bộ Tư pháp Liên Xô sang Bộ Nội vụ Liên Xô.

Theo Bộ Nội vụ Liên Xô, tính đến ngày 1 tháng 4 năm 1954, có 1,360,000 tù nhân ở Gulag. Trong số này, có tới 450 nghìn người đang thụ án vì tội ác phản cách mạng và khoảng 680 nghìn người vì tội nghiêm trọng. Trong số các tù nhân, gần 28% là thanh niên dưới 25 tuổi.

Vào ngày 10 tháng 2 năm 1954, Đoàn chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô (Bộ Chính trị) đã thông qua quyết định tách các cơ quan an ninh nhà nước khỏi Bộ Nội vụ Liên Xô với tư cách là một bộ phận độc lập - Ủy ban An ninh Nhà nước. Vào ngày 13 tháng 3 năm 1954, theo sắc lệnh của Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô, Ủy ban An ninh Nhà nước (KGB) được thành lập thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, và Serov Ivan Alexandrovich, nguyên Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ Liên Xô, được bổ nhiệm làm Chủ tịch. Cảnh sát vẫn ở Bộ Nội vụ Liên Xô.

Ngày 31 tháng 1 năm 1956 Nikolai Pavlovich Dudorov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên Xô.

Vào ngày 25 tháng 10 năm 1956, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô đã thông qua một nghị quyết "Về các biện pháp cải thiện công việc của Bộ Nội vụ Liên Xô". Các cơ quan của Bộ Nội vụ được tổ chức lại thành các sở, phòng nội vụ của các ủy ban chấp hành Xô viết. Do đó, hệ thống quản lý kép đã được hồi sinh: các Xô viết địa phương và cơ quan cao hơn là Bộ Nội vụ.

Vào ngày 13 tháng 1 năm 1960, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, Khrushchev, đã ký Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô số 48, trong đó ghi lại như sau: Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô quyết định bãi bỏ Bộ Nội vụ Liên Xô. Trình lên Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô một dự thảo Nghị định về vấn đề này. Cùng ngày, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết tối cao của Liên Xô, Voroshilov đã ký hai sắc lệnh: về việc bãi bỏ Bộ Nội vụ Liên Xô và về việc chuyển đổi Tổng cục Lưu trữ Bộ Nội vụ Liên Xô sang Tổng cục Lưu trữ Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô.

Trong một nghị quyết của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô ngày 13 tháng 1 năm 1960, "Về các vấn đề liên quan đến việc bãi bỏ Bộ Nội vụ Liên Xô", theo đó các cơ quan của Bộ Nội vụ được chuyển về thuộc Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô, các Bộ.

Vào ngày 7 tháng 5 năm 1960, một nghị quyết đã được thông qua về việc bãi bỏ Bộ Nội vụ Liên Xô; chức năng đã được chuyển cho các bộ nội vụ của các nước cộng hòa Liên bang.

Trong 6 năm, cơ quan quyền lực kiểm soát hoàn toàn đời sống Liên Xô bị gián đoạn.

Bộ bảo vệ trật tự công cộngSửa đổi

Vào ngày 26 tháng 7 năm 1966, Nghị định của Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô về việc thành lập Bộ Bảo vệ trật tự công cộng Liên Xô (MOOP) đã khôi phục quyền quản lý tập trung của cảnh sát trong cả nước. Sau 8 ngày, Xô viết Tối cao Liên Xô đã phê chuẩn việc tái lập cơ quan thực thi pháp luật liên bang. Các hoạt động của cảnh sát được điều chỉnh bởi Quy chế về Cảnh sát Liên Xô ngày 17 tháng 8 năm 1962.

Vào ngày 23 tháng 12 năm 1966, Xô viết Tối cao Nga Xô đã bãi bỏ Bộ Bảo vệ trật tự công cộng Nga Xô và chuyển giao các chức năng của nó cho Liên Xô. Các bộ bảo vệ trật tự công cộng trong các nước cộng hòa liên bang khác và các nước cộng hòa tự trị tiếp tục tồn tại.

1966-1990Sửa đổi

Vào ngày 25/11/1968, Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao Liên Xô đã thông qua Nghị định "Về việc đổi tên của Bộ trật tự công cộng của Liên Xô thành Bộ Nội vụ Liên Xô". Vào ngày 13 tháng 12, Xô viết Tối cao Liên Xô đã phê chuẩn quyết định này. Các quyết định tương tự đã được đưa ra trong các nước Cộng hòa Liên bang và các nước cộng hòa tự trị của Liên Xô. Ngoài việc thay đổi tên chính thức, cảnh sát được tổ chức lại, các cơ quan chính trị được thành lập, nhiều lực lượng khác nhau được kết hợp thành lực lượng nội vụ Bộ Nội vụ. Những sự kiện này kéo dài đến tháng 2 năm 1969, khi cấu trúc mới của Bộ được công bố và việc chuyển đổi lực lượng nội vụ đã hoàn thành.

Đầu những năm 70, khung pháp lý đã được cập nhật đáng kể. Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô số 452 ngày 16 tháng 6 năm 1972 đã phê chuẩn Quy chế của Bộ Nội vụ Liên Xô, Nghị định của Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô số 385 ngày 8 tháng 6 năm 1973 đã phê chuẩn Quy chế về Cảnh sát Liên Xô, có hiệu lực đến năm 1991. Vào tháng 6 năm 1973, các nhiệm vụ và quyền cơ bản của cảnh sát Liên Xô trong việc bảo vệ trật tự công cộng và cuộc chiến chống tội phạm đã được xác định.

Vào ngày 27 tháng 10 năm 1989, Bộ Nội vụ Nga Xô được thành lập lại.

Liên Xô sụp đổSửa đổi

Vào ngày 6 tháng 3 năm 1991, Luật Liên Xô mới về Cảnh sát Liên Xô đã được thông qua. Một cột mốc quan trọng trong lịch sử của các cơ quan thực thi pháp luật Liên Xô là việc kết nạp Liên Xô vào Interpol tại phiên họp thứ 59 của Đại hội đồng Interpol, được tổ chức tại Ottawa vào ngày 1-3 tháng 10 năm 1990. Vào ngày 1 tháng 1 năm 1991, Văn phòng Trung ương Quốc gia của Interpol được thành lập như một bộ phận của Bộ Nội vụ Liên Xô.

Vào ngày 28 tháng 11 năm 1991, theo Nghị định của Chủ tịch Liên Xô, một Quy định tạm thời mới về Bộ Nội vụ Liên Xô đã được phê duyệt, nhưng nó đã không thể có hiệu lực trước khi Liên Xô sụp đổ.

Chức năng nhiệm vụSửa đổi

Bộ Nội vụ Liên Xô có một loạt các nhiệm vụ, chịu trách nhiệm phát hiện và điều tra một số loại tội phạm, truy bắt tội phạm, giám sát hệ thống hộ khẩu, duy trì trật tự công cộng, chống nhiễm độc công cộng, giám sát quản chế, quản lý nhà tù và trại lao động, cung cấp phòng cháy chữa cháy và kiểm soát giao thông. Cho đến đầu năm 1988, Bộ Nội vụ Liên Xô cũng phụ trách các bệnh viện tâm thần đặc biệt, nhưng một đạo luật được thông qua vào tháng 1 năm 1988 đã chuyển tất cả các bệnh viện tâm thần cho Bộ Y tế.

Danh sách Bộ trưởngSửa đổi

STT Họ và tên
(sinh - mất)
Nhiệm kỳ Lãnh đạo Chính phủ
Bổ nhiệm Miễn nhiệm
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên Xô
1 Thượng tướng
Sergei Nikiforovich Kruglov
(1907—1977)
19 tháng 3 1946 5 tháng 3 1953 Joseph Stalin (1941—1953)
2 Nguyên soái Liên bang Xô viết
Lavrentiy Pavlovich Beria
(1899—1953)
5 tháng 3 1953 26 tháng 6 1953 Georgy Malenkov (1953—1955)
3 Thượng tướng
Sergei Nikiforovich Kruglov
(1907—1977)
26 tháng 6 1953 31 tháng 1 1956 Georgy Malenkov (1953—1955)
Nikolai Bulganin (1955—1958)
4 Nikolai Pavlovich Dudorov
(1906—1977)
31 tháng 1 1956 7 tháng 5 1960 Nikolai Bulganin (1955—1958)
Nikita Khrushchev (1958—1964)
Bộ trưởng Bộ Bảo vệ trật tự công cộng Liên Xô
1 Đại tướng
Nikolai Anisimovich Shchelokov
(1910—1984)
17 tháng 9 1966 13 tháng 12 1968 Alexei Kosygin (1964—1980)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên Xô
5 Đại tướng
Nikolai Anisimovich Shchelokov
(1910—1984)
13 tháng 12 1968 17 tháng 12 1982 Alexei Kosygin (1964—1980)
Nikolai Tikhonov (1980—1985)
6 Đại tướng
Vitaly Vasilyevich Fedorchuk
(1918—2008)
17 tháng 12 1982 24 tháng 1 1986 Nikolai Tikhonov (1980—1985)
Nikolai Ryzhkov (1985—1990)
7 Thượng tướng
Aleksandr Vladimirovich Vlasov
(1932—2002)
24 tháng 1 1986 20 tháng 10 1988 Nikolai Ryzhkov (1985—1990)
8   Trung tướng
Vadim Viktorovich Bakatin
(1937-)
20 tháng 10 1988 1 tháng 12 1990 Nikolai Ryzhkov (1985—1990)
9 Thượng tướng
Boris Karlovich Pugo
(1937—1991)
1 tháng 12 1990 22 tháng 8 1991 Nikolai Ryzhkov (1985—1990)
Valentin Pavlov (1991)
10 Thượng tướng
Viktor Pavlovich Barannikov
(1940—1995)
29 tháng 8 1991 26 tháng 12 1991 Ivan Stepanovich Silayev (de facto) (1991)

Tham khảoSửa đổi