Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Việt Nam)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo là người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, thành viên của Chính phủ Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bổ nhiệm dựa trên đề cử của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam hiện nay là ông Nguyễn Kim Sơn (nhậm chức từ ngày 8 tháng 4 năm 2021).

Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Việt Nam
Emblem of Vietnam.svg
Quốc huy Việt Nam
Mr. Nguyen Kim Son.jpg
Đương nhiệm
PGS.TS. Nguyễn Kim Sơn

từ 8 tháng 4 năm 2021
Thủ tướng
Chức vụBộ trưởng
(thông dụng)
Đồng chí Bộ trưởng
Thành viên củaChính phủ Việt Nam
Báo cáo tớiThủ tướng
Bổ nhiệm bởiChủ tịch nước
theo sự đề cử của Thủ tướng Chính phủ
Nhiệm kỳKhông giới hạn nhiệm kỳ
Trụ sở35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Chức năng và nhiệm vụSửa đổi

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

 • Lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ và Bộ trưởng được quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ, Quy chế làm việc của Chính phủ và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
 • Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo; tổ chức cán bộ và phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục; kế hoạch - Tài chính ngành; phát triển ngành sư phạm; công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
 • Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Kế hoạch - Tài chính; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục; Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; Học viện Quản lý giáo dục; Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh; Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 • Trực tiếp phụ trách các địa bàn: Các thành phố trực thuộc Trung ương.
 • Trực tiếp phụ trách các Dự án, Đề án, Chương trình: Chương trình Phát triển ngành sư phạm và các trường sư phạm; Chương trình phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông.
 • Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 5 năm; Phó Trưởng ban chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học; Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Trung ương, quân khu; Ủy viên thường trực Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực; Ủy viên Ủy ban Quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo; Ủy viên thường trực Ủy ban Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin; Ủy viên Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công và các nhiệm vụ khác theo phân công của Đảng, Nhà nước.
 • Ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.[1]

Quyền hạnSửa đổi

Bộ trưởng có những có quyền hạn sau:

 • Những công việc thuộc thẩm quyền được quy định trong Hiến pháp, Luật pháp và các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao;
 • Giải quyết theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm về quyết định đến những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền quản lý nhà nước;
 • Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;
 • Tham gia ý kiến với các Bộ, ngành, địa phương để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của cơ quan đó, nhưng có liên quan đến chức năng, ngành, lĩnh vực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý;
 • Trực tiếp giải quyết một số việc đã giao cho Thứ trưởng;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các trường Đại học trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 • Khi vắng mặt và nếu thấy cần thiết, Bộ trưởng ủy nhiệm một Thứ trưởng lãnh đạo công tác, giải quyết công việc của Bộ;

Danh sách Bộ trưởngSửa đổi

STT Họ và tên Chân dung Nhiệm kỳ Chức vụ Ghi chú
Bắt đầu Kết thúc
Bộ Quốc gia Giáo dục (1945-1946)
1 Vũ Đình Hoè   28 tháng 8 năm 1945 2 tháng 3 năm 1946 Bộ trưởng Bộ Quốc gia Giáo dục
Bộ Giáo dục (1946-1990)
1 GS.

Đặng Thai Mai

  2 tháng 3 năm 1946 3 tháng 11 năm 1946 Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Quyền GS.

Ca Văn Thỉnh

  3 tháng 11 năm 1946 Quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục[2][3]
2 GS. Tiến sĩ

Nguyễn Văn Huyên

  3 tháng 11 năm 1946 19 tháng 10 năm 1975 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Qua đời khi tại nhiệm
3 Nguyễn Thị Bình   3 tháng 7 năm 1976 16 tháng 2 năm 1987 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nữ Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đầu tiên
4 GS. Viện sĩ

Phạm Minh Hạc

  16 tháng 2 năm 1987 1 tháng 3 năm 1990 Bộ trưởng Bộ Giáo dục
Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp (1965-1990)
1 GS. Tiến sĩ

Tạ Quang Bửu

  1 tháng 10 năm 1965 3 tháng 7 năm 1976 Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp
2 GS. Tiến sĩ

Nguyễn Đình Tứ

  3 tháng 7 năm 1976 26 tháng 2 năm 1987 Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp
3 GS. Tiến sĩ

Trần Hồng Quân

  26 tháng 2 năm 1987 1 tháng 3 năm 1990 Bộ trưởng Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (1990-nay)
1 GS. Tiến sĩ

Trần Hồng Quân

  1 tháng 3 năm 1990 29 tháng 9 năm 1997 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 GS. Tiến sĩ

Nguyễn Minh Hiển

  29 tháng 9 năm 1997 28 tháng 6 năm 2006 Ủy viên Trung ương Đảng

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

3 GS. Tiến sĩ

Nguyễn Thiện Nhân

  28 tháng 6 năm 2006 17 tháng 6 năm 2010 Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
4 GS. Tiến sĩ

Phạm Vũ Luận

  17 tháng 6 năm 2010 8 tháng 4 năm 2016 Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
5 GS. Tiến sĩ

Phùng Xuân Nhạ

  8 tháng 4 năm 2016 7 tháng 4 năm 2021 Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
6 PGS. Tiến sĩ

Nguyễn Kim Sơn

  8 tháng 4 năm 2021 đương nhiệm Ủy viên Trung ương Đảng
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Công việc phụ trách của Bộ trưởng”. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 2 năm 2018. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2018.
 2. ^ Giáo sư Ca Văn Thỉnh - Người con tận tâm với văn học, văn hóa Nam bộ
 3. ^ “Ông nghè Tây” trở thành bộ trưởng