Coban(III) nitrat

Coban(III) nitrat là một hợp chất vô cơcông thức hóa học Co(NO3)3. Hợp chất này tồn tại dưới dạng là các tinh thể màu xanh lục, tan trong nước nhưng không nhiều.

Coban(III) nitrat
Danh pháp IUPACCobalt(III) nitrate
Tên khácCoban trinitrat
Cobanic nitrat
Coban(III) nitrat(V)
Coban trinitrat(V)
Cobanic nitrat(V)
Nhận dạng
Số CAS15520-84-0
PubChem11694431
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
InChI
Thuộc tính
Công thức phân tửCo(NO3)3
Khối lượng mol244,9456 g/mol
Bề ngoàitinh thể lục
Khối lượng riêng2,49 g/cm³
Điểm nóng chảy
Điểm sôi
Độ hòa tan trong nước5,07 g/100mL
Độ hòa tantan trong NH3
Cấu trúc
Cấu trúc tinh thểcubic
Các nguy hiểm
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Tham khảoSửa đổi