Coban(III) nitrat là một hợp chất vô cơcông thức hóa học Co(NO3)3.[1]

Coban(III) nitrat
Danh pháp IUPACCobalt(III) nitrate
Nhận dạng
Số CAS15520-84-0
PubChem11694431
Ảnh Jmol-3Dảnh
SMILES
InChI
Thuộc tính
Công thức phân tửCo(NO3)3
Khối lượng mol244.95 g/mol
Bề ngoàigreen crystals
hygroscopic
Khối lượng riêng2.49 g/cm3
Điểm nóng chảy
Điểm sôi
Độ hòa tan trong nước5.07 g/100 mL
Cấu trúc
Cấu trúc tinh thểcubic
Các nguy hiểm
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).

Tham khảoSửa đổi

Hợp chất chứa ion nitrat