Danh sách mã quốc gia theo FIPS

bài viết danh sách Wikimedia

Đây danh sách mã quốc gia theo tiêu chuẩn FIPS 10-4. Lãnh thổ không có chủ quyền được ghi trong dấu ngoặc đơn. Lưu ý, những mã này "không giống" như mã ISO 3166 (dùng tại Liên Hợp Quốc và mã domain Internet).

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nguồn - Xem thêm

ASửa đổi

BSửa đổi

CSửa đổi

DSửa đổi

ESửa đổi

FSửa đổi

GSửa đổi

HSửa đổi

ISửa đổi

JSửa đổi

KSửa đổi

LSửa đổi

MSửa đổi

NSửa đổi

PSửa đổi

QSửa đổi

RSửa đổi

SSửa đổi

TSửa đổi

USửa đổi

VSửa đổi

WSửa đổi

YSửa đổi

ZSửa đổi

NguồnSửa đổi

The above is taken from a US Government public-domain source at

The complete standard can be found at:

Updates to the standard are at

  • http://earth-info.nga.mil/gns/html/fips_files.htm Lưu trữ 2007-01-06 tại Wayback Machine.
  • FIPS PUB 10-4: Federal Information Processing Standard 10-4: Countries, Dependencies, Areas of Special Sovereignty, and Their Principal Administrative Divisions, tháng 4 năm 1995
  • DAFIF 0413, Edition 7, Amendment No. 3, tháng 11 năm 2003
  • DIA 65-18: Defense Intelligence Agency, Geopolitical Data Elements and Related Features, 1994

Xem thêmSửa đổi

  • Danh sách mã vùng theo FIPS

Tham khảoSửa đổi