Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 2003:

Theo năm: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Theo thập niên: 1960 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Tháng 3 sửa

Tháng 5 sửa

Tháng 7 sửa

Tháng 8 sửa

Tháng 12 sửa

  • 17 tháng 12 - SpaceShipOne (chuyến bay đầu tiên có gắn động cơ)

Bắt đầu hoạt động sửa

Tham khảo sửa