Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 2002:

Theo năm: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Theo thập niên: 1960 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện sửa

Chuyến bay đầu tiên sửa

Nguồn:[1]

Tháng 1 sửa

Tháng 2 sửa

Tháng 3 sửa

Tháng 4 sửa

Tháng 5 sửa

Tháng 6 sửa

Tháng 7 sửa

Tháng 8 sửa

Tháng 9 sửa

Tháng 11 sửa

Tháng 12 sửa

Bắt đầu hoạt động sửa

Tháng 3 sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Jackson, Paul (2003). “First Flights”. Jane's All the World's Aircraft. 2003–2004: 30–31. ISBN 0-7106-2537-5. |ngày truy cập= cần |url= (trợ giúp)