Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 2004:

Theo năm: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Theo thập niên: 1960 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện Sửa đổi

Chuyến bay đầu tiên Sửa đổi

Tháng 3 Sửa đổi

Tháng 5 Sửa đổi

Tháng 6 Sửa đổi

Tháng 7 Sửa đổi

Bắt đầu hoạt động Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi