Đây là danh sách các sự kiện hàng không nổi bật xảy ra trong năm 2004:

Theo năm: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Theo thập niên: 1960 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Theo thế kỷ: 19 20 21

Các sự kiện

sửa

Chuyến bay đầu tiên

sửa

Tháng 3

sửa

Tháng 5

sửa

Tháng 6

sửa

Tháng 7

sửa

Bắt đầu hoạt động

sửa

Tham khảo

sửa