Hiếu Hòa Đế

trang định hướng Wikimedia

Hiếu Hòa Đế (chữ Hán 孝和帝) là thụy hiệu của một số vị quân chủ.

Danh sách

sửa

Xem thêm

sửa