Khâu Trừ Xa Lâm Đê thiền vu

(Đổi hướng từ Khâu Trừ Xa Lâm Đê)

Khâu Trừ Xa Lâm Đê thiền vu (giản thể: 丘除车林鞮单于; phồn thể: 丘除車林鞮單于; bính âm: Qiūchúchēlíndīchányú, ?-63), thuộc Luyên Đê thị, danh là "Tô", là con trai của Khâu Phù Vưu Đê thiền vu của Nam Hung Nô. Năm Vĩnh Bình thứ 6 (63) thời Đông Hán, Hải Đồng Thi Trục Hầu thiền vu mất, Tô thừa kế ngôi vị và trở thành Khâu Trừ Xa Lâm Đê thiền vu, được vài tháng sau thì mất.

Khâu Trừ Xa Lâm Đê
丘除車林鞮
Thiền vu Nam Hung Nô
Nhiệm kỳ
63-63
Tiền nhiệmHải Đồng Thi Trục Hầu Đê
Kế nhiệmHồ Tà Thi Trục Hầu Đê
Thông tin cá nhân
Mất63
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Khâu Phù Vưu Đê thiền vu
Gia tộcThiền vu
Tiền vị:
Hải Đồng Thi Trục Hầu Đê
Thiền vu Nam Hung Nô
63
Kế vị:
Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê
Nam Hung Nô thiền vu
Hải Lạc Thi Trục Đê / Khâu Phù Vưu Đê / Y Phạt Vu Lự Đê / Hải Đồng Thi Trục Hầu Đê / Khâu Trừ Xa Lâm Đê / Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê / Y Đồ Vu Lư Đê / Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê / An Quốc / Đình Độc Thi Trục Hầu Đê / Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê / Ô Kê Hầu Thi Trục Đê / Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Khuyết / Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu / Y Lăng Thi Trục Tựu / Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Hô Chinh / Khương Cừ / Trì Chí Thi Trục Hầu / Tu Bặc Cốt Đô Hầu
Tự lập hoặc không được thừa nhận
Thúc Kiện / Xa Nữu / Tu Bốc Cốt Đô Hầu

Tham khảo sửa