Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu thiền vu

Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu thiền vu (giản thể: 屠特若尸逐就单于; phồn thể: 屠特若尸逐就單于; bính âm: Tútèruòshīzhújiùchányú, ?-177). Năm 172, Y Lăng Thi Trục Tựu thiền vu mất, kì tử kế vị và lấy hiệu là Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu thiền vu. Năm 177, ông và trung lang tướng Tang Mân xuất quân đến Nhạn Môn Quan công kích quân Tiên Ti của Đàn Thạch Hòe. Năm 178, Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tự thiền vu mất.

Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu thiền vu
Thiền vu Nam Hung Nô
Nhiệm kỳ
172─178
Tiền nhiệmY Lăng Thi Trục Tựu
Kế nhiệmHô Chinh
Thông tin cá nhân
Mất178
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Y Lăng Thi Trục Tựu thiền vu
Hậu duệ
Hô Chinh thiền vu

Tham khảo

sửa
Tiền vị:
Y Lăng Thi Trục Tựu
Thiền vu Nam Hung Nô
172178
Kế vị:
Hô Chinh
Nam Hung Nô thiền vu
Hải Lạc Thi Trục Đê / Khâu Phù Vưu Đê / Y Phạt Vu Lự Đê / Hải Đồng Thi Trục Hầu Đê / Khâu Trừ Xa Lâm Đê / Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê / Y Đồ Vu Lư Đê / Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê / An Quốc / Đình Độc Thi Trục Hầu Đê / Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê / Ô Kê Hầu Thi Trục Đê / Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Khuyết / Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu / Y Lăng Thi Trục Tựu / Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Hô Chinh / Khương Cừ / Trì Chí Thi Trục Hầu / Tu Bặc Cốt Đô Hầu
Tự lập hoặc không được thừa nhận
Thúc Kiện / Xa Nữu / Tu Bốc Cốt Đô Hầu