Y Đồ Vu Lư Đê thiền vu

(Đổi hướng từ Y Đồ Vu Lư Đê)

Y Đồ Vu Lưu Đê (giản thể: 伊屠於閭鞮单于; phồn thể: 伊屠於閭鞮單于; bính âm: Yītúwūlǘdīchányú, ?-88), thuộc Luyên Đê thị, danh là "Tuyên", là con trai của Y Phạt Vu Lự thiền vu của Nam Hung Nô. Năm Nguyên Hoa thứ 1 (85) thời Đông Hán, Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê thiền vu mất, Tuyên thừa kế ngôi vị và trở thành Y Đồ Vu Lư thiền vu. Năm Chương Hòa thứ 1 (87), Tiên Ti tấn công đánh bại Bắc Hung Nô, ngoài ra còn giết chết Ưu Lưu thiền vu của Bắc Hung Nô, Bắc Hung Nô đại loạn, 58 bộ với hơn 20 vạn người chuyển xuống phía nam. Năm sau, Y Đồ Vu Lư thiền vu mất.

Tiền vị:
Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê
Thiền vu Nam Hung Nô
8588
Kế vị:
Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê
Nam Hung Nô thiền vu
Hải Lạc Thi Trục Đê / Khâu Phù Vưu Đê / Y Phạt Vu Lự Đê / Hải Đồng Thi Trục Hầu Đê / Khâu Trừ Xa Lâm Đê / Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê / Y Đồ Vu Lư Đê / Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê / An Quốc / Đình Độc Thi Trục Hầu Đê / Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê / Ô Kê Hầu Thi Trục Đê / Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Khuyết / Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu / Y Lăng Thi Trục Tựu / Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Hô Chinh / Khương Cừ / Trì Chí Thi Trục Hầu / Tu Bặc Cốt Đô Hầu
Tự lập hoặc không được thừa nhận
Thúc Kiện / Xa Nữu / Tu Bốc Cốt Đô Hầu

Tham khảoSửa đổi