Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê thiền vu

(Đổi hướng từ Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê)

Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê (giản thể: 万氏尸逐侯鞮单于; phồn thể: 萬氏尸逐侯鞮單于; bính âm: Wànshìshīzhúhóudīchányú, ?-124), thuộc Luyên Đê thị, là con trai của Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê thiền vu của Nam Hung Nô, kế vị chức thiền vu từ Sư Tử vào khoảng năm Vĩnh Nguyên thứ 10 (98) thời Đông Hán. Sau khi kế vị, Vạn Thị Thi Hầu Trục Hầu Đê nghe theo người Hán là Hàn Tông nổi loạn chống lại nhà Hán, về sau lại hàng Hán. Năm 124, Vạn Thị Thi Trực Hầu Đê thiền vu mất.

Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê
萬氏尸逐侯鞮
Thiền vu Nam Hung Nô
Nhiệm kỳ
98─124
Tiền nhiệmĐình Độc Thi Trục Hầu Đê
Kế nhiệmÔ Kê Hầu Thi Trục Đê
Thông tin cá nhân
Mất124
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê thiền vu
Anh chị em
Ô Kê Hầu Thi Trục Đê thiền vu, Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu thiền vu

Tham khảo

sửa
Tiền vị:
Đình Độc Thi Trục Hầu Đê
Thiền vu Nam Hung Nô
98124
Kế vị:
Ô Kê Hầu Thi Trục Đê
Nam Hung Nô thiền vu
Hải Lạc Thi Trục Đê / Khâu Phù Vưu Đê / Y Phạt Vu Lự Đê / Hải Đồng Thi Trục Hầu Đê / Khâu Trừ Xa Lâm Đê / Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê / Y Đồ Vu Lư Đê / Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê / An Quốc / Đình Độc Thi Trục Hầu Đê / Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê / Ô Kê Hầu Thi Trục Đê / Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Khuyết / Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu / Y Lăng Thi Trục Tựu / Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Hô Chinh / Khương Cừ / Trì Chí Thi Trục Hầu / Tu Bặc Cốt Đô Hầu
Tự lập hoặc không được thừa nhận
Thúc Kiện / Xa Nữu / Tu Bốc Cốt Đô Hầu