Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu thiền vu

(Đổi hướng từ Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu)

Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu (giản thể: 呼兰若尸逐就单于; phồn thể: 呼蘭若尸逐就單于; bính âm: Hūlánruòshīzhújiùchányú, ?-147), thuộc Luyên Đê thị, danh là "Đâu Lâu Trữ". Năm 143, sau ba năm Nam Hung Nô không có thiền vu, Hán Thuận Đế đã sắc phong cho Đâu Lâu Trữ, hộ tống tở về triều đình thiền vu. Đến mùa đông, các quan và tướng lính giết chết phản loạn là Cú Long Ngô Tư, đem đầu đến Lạc Dương. Năm 147, Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu thiền vu mất.

Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu
呼蘭若尸逐就
Thiền vu Nam Hung Nô
Nhiệm kỳ
143─147
Tiền nhiệmKhứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu
Xa Nữu (quyền)
Kế nhiệmY Lăng Thi Trục Tựu
Thông tin cá nhân
Mất147
Giới tínhnam

Tham khảo

sửa
Tiền vị:
Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu
Xa Nữu
Thiền vu Nam Hung Nô
143147
Kế vị:
Y Lăng Thi Trục Tựu
Nam Hung Nô thiền vu
Hải Lạc Thi Trục Đê / Khâu Phù Vưu Đê / Y Phạt Vu Lự Đê / Hải Đồng Thi Trục Hầu Đê / Khâu Trừ Xa Lâm Đê / Hồ Tà Thi Trục Hầu Đê / Y Đồ Vu Lư Đê / Hưu Lan Thi Trục Hầu Đê / An Quốc / Đình Độc Thi Trục Hầu Đê / Vạn Thị Thi Trục Hầu Đê / Ô Kê Hầu Thi Trục Đê / Khứ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Khuyết / Hô Lan Nhược Thi Trục Tựu / Y Lăng Thi Trục Tựu / Đồ Đặc Nhược Thi Trục Tựu / Hô Chinh / Khương Cừ / Trì Chí Thi Trục Hầu / Tu Bặc Cốt Đô Hầu
Tự lập hoặc không được thừa nhận
Thúc Kiện / Xa Nữu / Tu Bốc Cốt Đô Hầu