Mai Tiến Dũng (sinh ngày 8 tháng 1 năm 1959) là một chính khách người Việt. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, XIIBộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Việt Nam.[1]

Mai Tiến Dũng
Chức vụ
Nhiệm kỳ9 tháng 4 năm 2016 – nay
&0000000000000003.0000003 năm, &0000000000000316.000000316 ngày
Tiền nhiệmNguyễn Văn Nên
Kế nhiệmđương nhiệm
Phó Chủ nhiệm
Nhiệm kỳ13 tháng 11 năm 2014 – 15 tháng 4 năm 2016
&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000154.000000154 ngày
Tiền nhiệmTrần Xuân Lộc
Kế nhiệmNguyễn Đình Khang
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam
Nhiệm kỳtháng 10 năm 2010 – 20 tháng 11 năm 2014
Kế nhiệmNguyễn Xuân Đông
Bí thư Thành ủy Phủ Lý
Nhiệm kỳtháng 4 năm 2009 – tháng 10 năm 2010
Bí thư Huyện ủy Lý Nhân
Nhiệm kỳtháng 12 năm 2008 – tháng 3 năm 2009
Thông tin chung
Sinh8 tháng 1, 1959 (61 tuổi)
Văn Lý, huyện Lý Nhân, Hà Nam, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa
Dân tộcKinh
Tôn giáoKhông
Đảng pháiĐảng Cộng sản Việt Nam
Học vấnTiến sĩ Kinh tế
Cử nhân Luật

Thân thếSửa đổi

Mai Tiến Dũng sinh ngày 8 tháng 1 năm 1959 tại xã Văn Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Giáo dụcSửa đổi

  • Chuyên môn nghiệp vụ: Đại học Ngoại thương, Đại học Luật
  • Ông có học vị thạc sĩ kinh tế.[2]
  • Học vị: Tiến sĩ kinh tế[3], Cử nhân luật
  • Ngoại ngữ: Anh C

Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/5/1980. Ngày chính thức: 06/5/1981

Quá trình công tácSửa đổi

Từ 8/1974 - 8/1978: Học viên Trường thiếu sinh quân, Bộ Tổng tham mưu.

Từ 9/1978 - 8/1982: Học viên Trường cán bộ Ngoại thương Hà Nội.

Từ 9/1982 - 3/1989: Trưởng phòng kinh doanh, Công ty Xuất nhập khẩu huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Ninh.

Từ 4/1989 - 12/1994: Phó Giám đốc; Huyện ủy viên, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Từ 1/1995 - 6/1997: Huyện ủy viên, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Từ 7/1997 - 6/1998: Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Từ 7/1998 - 9/2002: Trưởng phòng Ngoại vụ, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Từ 10/2002 - 8/2006: Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Từ 9/2006 - 11/2008: Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Nam.

Từ 12/2008 - 3/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Từ 4/2009 - 7/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.

Từ 7/2009 - 9/2010: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, tỉnh Hà  Nam.

Từ 10/2010 - 12/2010: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.

Từ 1/2011 - 11/2014: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Từ 13/11/2014 - 20/11/2014: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Từ 20/11/2014 - 4/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Nam.

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Ngày 09/4/2016: Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khoá XIII, được Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Ngày 13/4/2016 được Ban Cán sự Đảng Chính phủ cử giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ.[4]

Phát biểuSửa đổi

Khen thưởngSửa đổi

Chú thíchSửa đổi