Nguyễn Quốc Chung (sinh ngày 2 tháng 1 năm 1965) là một chính khách người Việt Nam. Hiện ông đang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.[1]

Nguyễn Quốc Chung
Chức vụ
Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh
Nhiệm kỳ14 tháng 11 năm 2019 – nay
4 năm, 217 ngày
Tiền nhiệmNguyễn Hương Giang
Kế nhiệmđương nhiệm
Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh
(Thuờng trực từ 25/9/2020)
Nhiệm kỳ8 tháng 11 năm 2019 – nay
4 năm, 223 ngày
Bí thưNguyễn Nhân Chiến
Đào Hồng Lan
Nguyễn Anh Tuấn
Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh
Nhiệm kỳtháng 1 năm 2016 – 8 tháng 11 năm 2019
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh
Nhiệm kỳtháng 9 năm 2011 – tháng 12 năm 2015
Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
Nhiệm kỳtháng 1 năm 2011 – tháng 8 năm 2011
Bí thư Thị ủy Từ Sơn
Nhiệm kỳtháng 4 năm 2010 – tháng 12 năm 2010
Vị trítỉnh Bắc Ninh
Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn
Nhiệm kỳtháng 3 năm 2009 – tháng 10 năm 2010
Vị trítỉnh Bắc Ninh
Phó Bí thư Thị ủy Từ Sơn
Nhiệm kỳtháng 3 năm 2009 – tháng 4 năm 2010
Vị trítỉnh Bắc Ninh
Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh
Nhiệm kỳtháng 2 năm 2003 – tháng 2 năm 2009
Thông tin chung
Sinh2 tháng 1, 1965 (59 tuổi)
Nghề nghiệpchính khách
Đảng chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam
Học vấnTiến sĩ Kinh tế

Xuất thân

sửa

Ông sinh ngày 2 tháng 1 năm 1965, quê quán: khu phố Rích Gạo, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Giáo dục

sửa

Ông có trình độ chuyên môn tiến sĩ kinh tế, trình độ lí luận chính trị cao cấp.

Sự nghiệp

sửa

Từ tháng 4 năm 1988 đến tháng 12 năm 1996, ông lần lượt giữ các chức vụ tự cán bộ phòng rồi Phó phòng quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh Hà Bắc.

Từ tháng 1 năm 1997 đến tháng 1 năm 2003, ông trở thành Trưởng phòng quản lý ngân sách thuộc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh vừa chia tách.

Từ tháng 2 năm 2003 đến tháng 2 năm 2009, ông giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

Từ tháng 3 năm 2009 đến tháng 3 năm 2010, ông được đều về thị xã Từ Sơn và giữ chức Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn.

Tháng 4 năm 2010, ông trở thành Tỉnh ủy viên, giữ chức Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn. Đến tháng 11 năm 2010, ông thôi chức Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn.

Tháng 1 năm 2011, ông thôi giữ chức Bí thư Thị ủy Từ Sơn, được đều về giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh.

Tháng 9 năm 2011, ông được chuyển qua Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh và làm giám đốc của sở này đến tháng 12 năm 2015.

Từ tháng 8 năm 2012, ông trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đến nay.

Tháng 1 năm 2016 đến ngày 8 tháng 11 năm 2019, ông giữ Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Bắc Ninh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII.

Ngày 8 tháng 11 năm 2019, ông trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

Ngày 14 tháng 11 năm 2019, ông được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, ông được bầu làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kì 2020 - 2025.

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Ông Nguyễn Quốc Chung được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh”.