Phường 7 (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Phường 7)

Phường 7 (riêng tại thành phố Vị Thanh là Phường VII) là tên gọi một số đơn vị hành chính cấp xã của Việt Nam: