Quýt

trang định hướng Wikimedia

Quýt là một giống cây ăn quả, và có thể bao gồm nhiều loại: