Thành viên:GDAE/XfD log

This is a log of all deletion discussion nominations made by this user using Twinkle's XfD module.

If you no longer wish to keep this log, you can turn it off using the preferences panel, and nominate this page for speedy deletion under CSD U1.

November 2021Sửa đổi

 1. Hokage đã đề cử at AfD; notified 123.22.86.3 (thảo luận · đóng góp) 03:57, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một khái niệm quan trọng có liên quan đến bộ truyện tranh đình đám Naruto, nhưng liệu có đủ nổi bật?
 2. Danh sách nhân vật chính trong Thám tử Kindaichi đã đề cử at AfD; notified Dangquang kdc (thảo luận · đóng góp) 14:29, ngày 15 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một danh sách về các nhân vật trong một bộ truyện tranh khá nổi tiếng. Có 4 liên kết wiki thực, còn liên kết sang enwiki chỉ là đề mục. Danh sách không có nguồn. Xin mời thẩm định độ nổi bật.
 3. Văn phòng Thành ủy Hà Nội đã đề cử at AfD; notified Mathalala (thảo luận · đóng góp) 12:25, ngày 16 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Là cơ quan thuộc hệ thống các Ban Đảng trực thuộc Thành ủy Hà Nội, có chức năng tham mưu giúp Thành ủy Hà Nội, trực tiếp là Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng.
 4. Luật Khoa (tạp chí) đã đề cử at AfD; notified HyVan.Trinh (thảo luận · đóng góp) 12:17, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một tạp chí điện tử không rõ độ nổi bật.
 5. Anh Thúy (ca sĩ) đã đề cử at AfD; notified Phamhoainam1992 (thảo luận · đóng góp) 12:19, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một ca sĩ, nhạc sĩ, thành viên của nhóm nhạc Mây Trắng. Bài viết đã được ĐPV Nhacny2412 đặt biển từ tháng 9.
 6. Danh sách tòa nhà cao nhất Huế đã đề cử at AfD; notified Xuanphuocle (thảo luận · đóng góp) 01:10, ngày 22 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Là một danh sách tòa nhà, nhưng chủ thể chỉ là một đơn vị hành chính cấp huyện, giống như Quận 1 nhưng thua kém hơn rất nhiều. Tòa nhà cao nhất danh sách này chỉ cao 160m, thứ 74 Việt Nam và cũng đã bị xóa.
 7. Đá Voi Yang-tao đã đề cử at AfD; notified Pham Le Dat (thảo luận · đóng góp) 01:23, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Là một hòn đá tự nhiên của Đắk Lắk, nổi tiếng với truyền thuyết "hòn đá biết đi" tuy nhiên không nêu nguồn. Cả bài chỉ có 1 nguồn báo tiền phong. Bài không mang văn phong bách khoa, mà giống như một tờ báo, một chương trình khám phá thế giới.
 8. Danh sách tòa nhà cao nhất Hà Nam đã đề cử at AfD; notified Xuanphuocle (thảo luận · đóng góp) 01:29, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Danh sách không rõ độ nổi bật. Tòa nhà cao nhất 105m, cao thứ hai 97m, còn lại dưới 72m.
 9. Quân A.P đã đề cử at AfD; notified Nguyễn Đăng Khoa - KBee (thảo luận · đóng góp) 01:32, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một nam ca sĩ người Việt, không rõ độ nổi bật, được đề cử một số giải thưởng nổi bật nhưng không đoạt giải. Ngoài ra bài viết khá dài mà chỉ có 2 nguồn.
 10. Lê Như Ngọc Mai đã đề cử at AfD; notified Yebi05 (thảo luận · đóng góp) 01:38, ngày 23 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một nữ ca sĩ không rõ độ nổi bật, bài thiếu trung lập.
 11. Danh sách tòa nhà cao nhất Hải Phòng đã đề cử at AfD; notified Xuanphuocle (thảo luận · đóng góp) 01:07, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một danh sách tòa nhà cao nhất về TPTTTW.
 12. Danh sách tòa nhà và cấu trúc cao nhất Cần Thơ đã đề cử at AfD; notified Xuanphuocle (thảo luận · đóng góp) 01:08, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Danh sách tòa nhà cao nhất của một TPTTTW, chỉ có 2 tòa nhà đầu đạt trên 100m.
 13. Bệnh viện Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã đề cử at AfD; notified Cheers!-bot (thảo luận · đóng góp) 01:11, ngày 29 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một bệnh viện không rõ độ nổi bật.

December 2021Sửa đổi

 1. Học sinh chân kinh đã đề cử at AfD; notified Duytran02 (thảo luận · đóng góp) 05:35, ngày 1 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một bộ truyện tranh không rõ độ nổi bật, bài chỉ có 2 nguồn.
 2. Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Công Thương đã đề cử at AfD; notified 113.161.66.216 (thảo luận · đóng góp) 02:49, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Là một ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập tại Việt Nam.
 3. Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam đã đề cử at AfD; notified PVFC (thảo luận · đóng góp) 02:51, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Là một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, liệu có cần thiết tách thành bài riêng? Ngoài ra người tạo bài để tên trùng với chủ thể, dễ có khả năng xung đột lợi ích.
 4. Bệnh viện đa khoa tư nhân Bình Dương đã đề cử at AfD; notified Cheers!-bot (thảo luận · đóng góp) 04:50, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một bệnh viện không rõ độ nổi bật.
 5. Bệnh viện đa khoa tư nhân Hưng Hà đã đề cử at AfD; notified Cheers!-bot (thảo luận · đóng góp) 04:52, ngày 7 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một bệnh viện không rõ độ nổi bật.
 6. Sài Gòn Tiếp Thị đã đề cử at AfD; notified La communista (thảo luận · đóng góp) 13:09, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một tờ báo không rõ nổi bật trực thuộc Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, hiện đã ngừng xuất bản từ năm 2014.
 7. Danh sách quyền thần, lãnh chúa và thủ lĩnh các cuộc nổi dậy có ảnh hưởng lớn trong lịch sử Việt Nam đã đề cử at AfD; notified Đói ăn - khát uống - có bệnh chữa - sai sửa (thảo luận · đóng góp) 13:12, ngày 9 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một danh sách có khả năng nổi bật cao nhưng gần như không nguồn. Bài đã đặt biển từ tháng 6 năm 2021.
 8. Vương Thị Vân đã đề cử at AfD; notified NhacNy2412 (thảo luận · đóng góp) 02:23, ngày 11 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một nhà giáo ưu tú, hiện tiêu chí nhà giáo ưu tú đã bị xóa khỏi danh sách nghiễm nhiên nổi bật, xem tại đây. Ngoài ra có nhiều nguồn mạnh nhắc đến nhưng chủ yếu nhắc đến tỏng vụ bê bối.
 9. Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí đã đề cử at AfD; notified Nhducminh (thảo luận · đóng góp) 02:57, ngày 17 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một công ty không rõ độ nổi bật, bài trình bày kém, nhưng có 1 nguồn nhân dân.
 10. Danh sách tòa nhà cao nhất Thủ Đức đã đề cử at AfD; notified Xuanphuocle (thảo luận · đóng góp) 06:34, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Thêm một danh sách tòa nhà thuộc phạm vi cấp huyện, tiền lệ là quận 1 đã bị xóa.
 11. Danh sách tòa nhà cao nhất Thái Nguyên đã đề cử at AfD; notified Huyleictu (thảo luận · đóng góp) 06:41, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một danh sách tòa nhà thuộc phạm vi cấp tỉnh nhưng chỉ liệt kê tại thành phố Thái Nguyên, 8 tòa nhà đầu đạt trên 100m.
 12. Danh sách tòa nhà cao nhất Gia Lai đã đề cử at AfD; notified Xuanphuocle (thảo luận · đóng góp) 06:42, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một danh sách tòa nhà thuộc phạm vi cấp tỉnh. Không có tòa nhà nào đạt 100m.
 13. Danh sách tòa nhà cao nhất Hải Dương đã đề cử at AfD; notified Xuanphuocle (thảo luận · đóng góp) 06:43, ngày 18 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một danh sách tòa nhà thuộc phạm vi cấp tỉnh. Không có tòa nhà nào đạt 100m.
 14. Danh sách tòa nhà cao nhất Bình Dương đã đề cử at AfD; notified Xuanphuocle (thảo luận · đóng góp) 16:28, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một danh sách tòa nhà cao nhất theo phạm vi cấp tỉnh. Không có tòa nhà nào đạt 150m, nhưng 7 tòa nhà đầu trên 100m.
 15. Danh sách tòa nhà cao nhất Đồng Nai đã đề cử at AfD; notified Xuanphuocle (thảo luận · đóng góp) 16:29, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một danh sách tòa nhà cao nhất theo phạm vi cấp huyện. Không có tòa nhà nào đạt 100m.
 16. Danh sách tòa nhà cao nhất Hà Tĩnh đã đề cử at AfD; notified Xuanphuocle (thảo luận · đóng góp) 16:30, ngày 23 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một danh sách tòa nhà cao nhất cấp tỉnh. Chỉ có 1 tòa nhà đạt trên 150m, còn lại không có tòa nhà nào đạt 100m.
 17. Nguyễn Đình Trung (doanh nhân) đã đề cử at AfD; notified Hoangnam4487 (thảo luận · đóng góp) 05:19, ngày 29 tháng 12 năm 2021 (UTC)
  • Reason: Một doanh nhân Việt Nam. Có nhiều nguồn, nhưng đa số là nguồn yếu. Nguồn mạnh thì chỉ nhắc đến công ty của chủ thể. Có 1 liên kết sang bên enwiki. Mời thẩm định độ nổi bật.

January 2022Sửa đổi

 1. Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 đã đề cử at AfD; notified Parkjunwung (thảo luận · đóng góp) 07:12, ngày 1 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một nhà máy không rõ độ nổi bật.
 2. Becamex Tower đã đề cử at AfD; notified Kieprongbuon812 (thảo luận · đóng góp) 06:36, ngày 3 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một tòa nhà chỉ cao 23 tầng không rõ độ nổi bật. Trong bài không nói cao bao nhiêu mét, cũng không có nguồn.
 3. Hoa hậu thể thao đã đề cử at AfD; notified Tympt (thảo luận · đóng góp) 03:48, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một khái niệm không rõ độ nổi bật. Bài hoàn toàn không nguồn.
 4. Áp thấp nhiệt đới 90W (2010) đã đề cử at AfD; notified Hoa112008 (thảo luận · đóng góp) 03:50, ngày 9 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một trong những bài áp thấp nhiệt đới của Hoa112008. Bài bị gắn biển dịch máy, không nguồn.
 5. Italian Atelier đã đề cử at AfD; notified Jchauofia (thảo luận · đóng góp) 13:33, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một công ty không rõ độ nổi bật. Văn phong của bài nghi ngờ trả thù lao để viết bài.
 6. Windows Volume License đã đề cử at AfD; notified Khanhpham1996 (thảo luận · đóng góp) 13:44, ngày 11 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một biến thể của hệ điều hành Windows không rõ độ nổi bật. Hoàn toàn không nguồn.
 7. Vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đã đề cử at AfD; notified Minh Ming (thảo luận · đóng góp) 16:28, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một sản phẩm không rõ độ nổi bật dùng để tôn vinh các Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam.
 8. Kaopiz đã đề cử at AfD; notified Chihuong bk (thảo luận · đóng góp) 16:30, ngày 17 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một công ty không rõ độ nổi bật.
 9. Cầu Rạch Cát (Thành phố Hồ Chí Minh) đã đề cử at AfD; notified 116.102.9.163 (thảo luận · đóng góp) 15:01, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một cây cầu bắc qua một con kênh không rõ có gì nổi bật.
 10. Chè Chi Lai đã đề cử at AfD; notified Goodmorninghpvn (thảo luận · đóng góp) 15:05, ngày 23 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một nhãn hiệu chè không rõ độ nổi bật.
 11. VietSoftware International đã đề cử at AfD; notified Lynnmymy (thảo luận · đóng góp) 02:07, ngày 25 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một công ty không rõ độ nổi bật. Bài viết mang đậm bản sắc quảng cáo trá hình, trình bày cũng rất tệ, nêu hoạt động lặt vặt và chả thấy thông tin nào nổi bật. Đáng chú ý là quy mô chỉ có 150 nhân viên.
 12. Sân bay Libi đã đề cử at AfD; notified Trung Tiết (thảo luận · đóng góp) 02:11, ngày 25 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một sân bay dã chiến hiện đã không còn ở Hà Tĩnh.
 13. Danh sách tòa nhà cao nhất Thái Bình đã đề cử at AfD; notified Xuanphuocle (thảo luận · đóng góp) 16:40, ngày 25 tháng 1 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Danh sách tòa nhà không đáp ứng tiêu chí nào tại thảo luận vừa qua.

February 2022Sửa đổi

 1. Trần Thế Trung đã đề cử at AfD; notified Bắc thang lên hỏi ông trời (thảo luận · đóng góp) 16:40, ngày 3 tháng 2 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một bảo quản viên của Wikipedia. Có huy chương Olympic Vật lý quốc tế. Hiện là viện trưởng viện nghiên cứu công nghệ FPT.
 2. Yonko đã đề cử at AfD; notified TuanUt (thảo luận · đóng góp) 05:28, ngày 5 tháng 2 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một khái niệm tương đối nổi bật và quan trọng trong bộ truyện Onepiece. Tuy nhiên khi có bài trên wiki thì rất tệ, hoàn toàn không nguồn.
 3. Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đề cử at AfD; notified Hoangnhan1403 (thảo luận · đóng góp) 09:24, ngày 6 tháng 2 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một danh sách có thể nổi bật, tuy nhiên danh sách chỉ có 1 nguồn.
 4. Hoài Hương (người dẫn chương trình) đã đề cử at AfD; notified TuanUt (thảo luận · đóng góp) 09:27, ngày 6 tháng 2 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Là một người dẫn chương trình. "Ngoài việc dẫn chương trình, cô cũng tham gia giảng dạy tại các trung tâm, các khoá đào tạo MC và nghiệp vụ nói dành cho các doanh nhân, hoa hậu, nhân viên văn phòng." Chấm hết.
 5. Behemoth Darlin đã đề cử at AfD; notified Wings of PegasuS (thảo luận · đóng góp) 09:32, ngày 6 tháng 2 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một nhân vật hư cấu. Không rõ gì nổi bật, bài hoàn toàn không nguồn.
 6. Bồng Hạ đã đề cử at AfD; notified Thedan3005 (thảo luận · đóng góp) 11:08, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một ngôi làng không hiểu có gì nổi bật?
 7. Theepakorn Khwanboon đã đề cử at AfD; notified Mia2103 (thảo luận · đóng góp) 11:11, ngày 21 tháng 2 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một diễn viên trẻ không rõ có gì nổi bật. Bài có dấu hiệu dịch máy không biên tập: "Hiện nay, Prom đang hoạt động dưới trướng GMMTV."
 8. Cardin Nguyễn đã đề cử at AfD; notified Kantcer (thảo luận · đóng góp) 03:25, ngày 23 tháng 2 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một ca sĩ hải ngoại, ca sĩ độc quyền của trung tâm Asia. Bài viết hiện không có nguồn tham khảo.
 9. Duy Cường đã đề cử at AfD; notified Gutipham98 (thảo luận · đóng góp) 16:06, ngày 26 tháng 2 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một nhạc sĩ hòa âm Việt Nam. Bài nhiều thông tin nhưng chỉ toàn nguồn tự xuất bản hoặc nguồn yếu, nguồn Thanh Niên thì không nhắc tới trực tiếp.
 10. Linda Chou đã đề cử at AfD; notified Phương Huy (thảo luận · đóng góp) 16:07, ngày 26 tháng 2 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một ca sĩ không rõ độ nổi bật.

March 2022Sửa đổi

 1. Sân tàu Istvántelek đã đề cử at AfD; notified Thien Bui 084 (thảo luận · đóng góp) 02:49, ngày 4 tháng 3 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một địa danh lịch sử hiện không còn hoạt động.
 2. Yang Ye-na đã đề cử at AfD; notified Khoanguyen123 (thảo luận · đóng góp) 08:45, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một nữ ca sĩ. Bài viết hoàn toàn không nguồn, chỉ có vài câu ngắn gọn cho biết chủ thể hoạt động trong nhóm nhạc April.
 3. Thanawin Teeraphosukarn đã đề cử at AfD; notified Mia2103 (thảo luận · đóng góp) 08:47, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một nam ca sĩ, diễn viên cần thẩm định độ nổi bật. Không thấy thông tin gì đáng chú ý nói lên độ nổi bật của chủ thể.
 4. Trần Phương My đã đề cử at AfD; notified Hoangfinter123 (thảo luận · đóng góp) 08:49, ngày 14 tháng 3 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Chỉ là một nhà thiết kế thời trang. Có mặt trong 30 under 30 của Forbes VN, tuy nhiên danh hiệu này không nói lên điều gì.
 5. Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân đã đề cử at AfD; notified Pqminh (thảo luận · đóng góp) 14:41, ngày 16 tháng 3 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Một công ty không rõ độ nổi bật.
 6. Suzuki GZ Series đã đề cử at AfD; notified Quydau35 (thảo luận · đóng góp) 16:35, ngày 21 tháng 3 năm 2022 (UTC)
  • Reason: Bài viết như một trang thông số kỹ thuật, có dấu hiệu sao chép y nguyên. Tôi định đặt biển clk nhưng thấy ĐPV Nguyenmy2302 đặt đnb nên cũng đưa ra đây.