Bổ sung và phổ biến các sử liệu Phật Giáo, tông phái Phật Giáo, các tên tuổi Thiền sư nổi danh trong Lịch Sử Phật Giáo đến quần chúng.

Thiền cư sĩ
Nghi Mặc Huyền Khế
宜黙玄契
Pháp danhNghi Mặc Huyền Khế
Pháp tựThiên Nguyệt
Pháp hiệuHuyễn Nhật
Hoạt động tôn giáo
Tôn giáoPhật Giáo
Trường pháiThiền Tông
Tông pháiLâm Tế Tông, Tào Đông Tông
DòngThông Giác Thủy Nguyệt
Môn pháiThiền Thoại Đầu
Thông tin cá nhân
Sinh 
 Ngày sinh13/02/2001
 Nơi sinhLâm Đồng
Quốc tịchViệt Nam
Dharma Wheel.gif Cổng thông tin Phật giáo


Flag of Buddhism.svgThành viên này đã tham gia dự án & các điều lệ Chủ đề Phật giáo.


Danh sách các bài đã tạoSửa đổi

Thiền sư Trung QuốcSửa đổi

Thiền sư Việt NamSửa đổi

Thiền sư Hàn QuốcSửa đổi

 • Thái Cổ Phổ Ngu
 • Bạch Vân Cảnh Nhàn
 • Hám Nham Trùng Viễn
 • Mãn Không
 • Hiểu Phong Học Nột
 • Điền Cương Vĩnh Tín
 • Huệ Nguyệt Huệ Minh
 • Long Thành Thần Chung
 • Cổ Phong
 • Thanh Hư Đường Tập ( Tây Sơn Đại Sư)
 • Cảnh Hư
 • Lãn Ông Huệ Cần
 • Cổ Sơn Tú Liên