Tháng 11 năm 2013

Tháng 11 năm 2013 là tháng thứ mười một trong năm, bắt đầu vào Thứ Sáu và kết thúc sau 30 ngày vào Thứ bảy.

Chủ đề:Thời sựSửa đổi

9 tháng 12, 2022


Đụng độ có vũ trang và các cuộc tấn công
Thương mại và kinh tế
Thảm hoạ và tai nạnThảm hoạ và tai nạn
Quan hệ quốc tế
<< Tháng 11 năm 2013 >>
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


Tham khảoSửa đổi