Thảo luận:Barack Obama

Bình luận mới nhất: 8 năm trước bởi Trần Nguyễn Minh Huy trong đề tài Thông tin lỗi thời

Thông tin lỗi thời

Tôi gắn biển {{Lỗi thời}} do bài viết đã không có nhiều sửa đổi lớn kể từ năm 2010, trong khi sự nghiệp của nhân vật này luôn là chủ đề nóng và ảnh hưởng rất nhiều đến các sự kiện khác trên thế giới. Đã sắp hết nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai nhưng nội dung bài viết chỉ mới cập nhật đến các hoạt động của ông này trong nhiệm kỳ đầu tiên. --minhhuy (thảo luận) 16:33, ngày 16 tháng 2 năm 2016 (UTC)Trả lời

Mục đối ngoại

có nên thêm thông tin ông dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho VN từ năm 1975 không ạ Lengkeng91 02:47, ngày 28 tháng 5 năm 2016 (UTC)

Quay lại trang “Barack Obama”.