Thảo luận:Chiến tranh Việt–Chiêm (1367–1396)

Thảo luận đang diễn ra
Dự án Việt Nam
Trang này được thực hiện với sự phối hợp của các thành viên thuộc dự án Việt Nam, một dự án hợp tác giữa các thành viên nhằm nâng cao chất lượng các bài viết về Việt Nam. Nếu bạn muốn tham gia, xin hãy đến thăm trang của dự án! Bạn cũng có thể ghé qua trang thảo luận để trao đổi hoặc đề xuất ý kiến.
CBài viết đạt chất lượng C.
Trung bìnhBài viết được đánh giá tương đối quan trọng.

Tên đề mụcSửa đổi

Các đề mục con trong phần "Diễn biến" được kết cấu lại, nhưng tên các mục thiếu trung lập, mang tính chất đứng về phía Chiêm Thành. Cần đặt tên và chỉnh lại kết cấu.Trungda (thảo luận) 16:02, ngày 4 tháng 6 năm 2021 (UTC)[]

Chủ đềSửa đổi

Lâu mới xem lại 1 bài được mở rộng, lại thấy một số vấn đề cố hữu trước đây: sự lạc đề. Dù rằng, ở bài này sự lạc đề không nhiều, nhưng vẫn cần gọt lại.

Bài về chiến tranh Việt - Chiêm, xin nhắc lại như vậy, vì thế cần bỏ bớt những râu ria không liên quan: đổi niên hiệu, noi gương đời trước làm thượng hoàng, đặc biệt là sa vào xung đột giữa Quý Ly với quý tộc nhà Trần, phế Đế Hiện... đã có trong các bài liên quan. Trungda (thảo luận) 16:26, ngày 4 tháng 6 năm 2021 (UTC)[]

Quay lại trang “Chiến tranh Việt–Chiêm (1367–1396)”.