Thảo luận:Martin Luther King

Bình luận mới nhất: 14 năm trước bởi Ke Vo Danh trong đề tài Untitled

Untitled

sửa

Martin Luther King cũng là một người phản đối cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam, tôi vừa thấy link này trên youtube: http://youtube.com/watch?v=b80Bsw0UG-U --Bùi Hoàng Hải 13:34, ngày 1 tháng 3 năm 2007 (UTC)Trả lời

Hầu như tất cả các ngôn ngữ khác đều dùng tên bài là Martin Luther King. Bản thân tôi cũng thường thấy chỉ ghi Martin Luther King. Vì vậy có lẽ nên đổi tên bài.--Paris (thảo luận) 17:46, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời

Đồng ý với Paris, ngoại trừ en:, các phiên bản lớn của wiki như Pháp, Đức, Tây Ban Nha đều chỉ ghi Martin Luther King. Nhưng có lẽ nên đợi xem còn có ý kiến gì khác không? Ninh Chữ (thảo luận) 17:57, ngày 19 tháng 6 năm 2008 (UTC)Trả lời


TÔI THẤY BÀI NÀY NÊN CHỌN LỌC THÌ HƠN CÁC BẠN CÓ ĐỒNG Ý KHÔNG? --vo danh (thảo luận) 02:44, ngày 24 tháng 3 năm 2010 (UTC)Trả lời

Quay lại trang “Martin Luther King”.