Thảo luận:Mary I của Scotland

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi Dang Thien2009 trong đề tài Nữ vương không phải Nữ hoàng
Thêm đề tài

SaiSửa đổi

Bà này ko có làm Nữ hoàng nước Anh !--The Monarchist (Thảo luận, đóng góp) 16:08, ngày 14 tháng 9 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nữ vương không phải Nữ hoàngSửa đổi

Vấn đề này hay bị xảy ra trong dịch thuật tước hiệu Châu Âu. Không tự dưng phải chia ra [Queen] và [Empress] đâu, Mary I của Scotland là [Nữ vương của người Scot] mới chính xác.Dang Thien2009 (thảo luận) 13:29, ngày 4 tháng 3 năm 2019 (UTC)Trả lời[trả lời]

Quay lại trang “Mary I của Scotland”.