Thục phi (chữ Hán: 淑妃) là một tước hiệu được phong cho các phi tần trong thời phong kiến ở vùng Á Đông.

Trung Quốc sửa

Tấn sửa

Lưu Tống sửa

Nam Tề sửa

Bắc Tề sửa

Đường sửa

Tống sửa

Minh sửa

Thanh sửa

Việt Nam sửa

sửa

sửa

Trịnh - Nguyễn sửa

  • Thục phi Phạm Thị Ngọc Quyền, phi tần của Định Nam Vương Trịnh Căn.
  • Thục phi Phùng Thị Ngọc Diên, phi tần của Án Đô Vương Trịnh Bồng.
  • Thục phi Trương Thị Thư, phi tần của Ninh vương Nguyễn Phúc Chú.

Nguyễn sửa

Triều Tiên sửa

Tham khảo sửa