Trinh Ý Hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Trinh Ý hoàng hậu)

Trinh Ý Hoàng Hậu (chữ Hán:貞懿皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa