Tuyên Hòa Vương (chữ Hán:宣和王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương hoặc thân vương bên Trung Quốc thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa