Vũ Tuyên Hoàng hậu

trang định hướng Wikimedia
(Đổi hướng từ Vũ Tuyên hoàng hậu)

Vũ Tuyên Hoàng Hậu (chữ Hán:武宣皇后) là thụy hiệu của một số vị hoàng hậu trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách Sửa đổi

Xem thêm Sửa đổi