Vương quốc Sicilia

(Đổi hướng từ Vương quốc Sicily)

Vương quốc Sicilia là một quốc gia tồn tại ở miền nam nước Ý sau sự thành lập của Roger II năm 1130 và tồn tại cho tới năm 1861. Đây là một quốc gia kế thừa của Bá quốc Sicilia, một bang được thành lập năm 1071 sau cuộc chinh phục miền nam Ý của người Norman. Vương quốc Sicilia bao gồm hòn đảo Sicilia và toàn bộ vùng miền nam Ý. Bán đảo này được chia làm 3 vùng: Val di Mazara, Val Demone và Val di Noto.

Vương quốc Sicilia
1130–1816
Quốc kỳ Sicilia
Quốc kỳ
Quốc huy Sicilia
Quốc huy
Vương quốc Sicilia tại thời điểm qua đời của người thành lập, Roger of Sicily, năm 1154.
Vương quốc Sicilia tại thời điểm qua đời của người thành lập, Roger of Sicily, năm 1154.
Tổng quan
Thủ đôPalermo (1130-1266; 1282-1816)
Napoli (1266-1282)
Tôn giáo chính
Công giáo Rôma
Chính trị
Chính phủQuân chủ chuyên chế
Vua 
• 1130-1154
Roger II
• 1390-1409
Martin I
• 1759-1816
Ferdinand III
Lịch sử 
• Thành lập
1130
• Chi đôi
1282 1816
• Thống nhất với Vương quốc Napoli
1816
Kinh tế
Đơn vị tiền tệSicilian piastra
Tiền thân
Hạt Sicily
Lãnh địa Apulia

Vương quốc này đôi khi được gọi là regnum Apuliae et Siciliae cho tới năm 1282. Năm 1282, một cuộc nổi dậy chống lại sự thống trị của Angevin, đã lật đổ sự cai trị của Charles I. Nhà Anjou cố gắng duy trì kiểm soát ở vùng đất chính của vương, sau đó vùng này trở thành Vương quốc Napoli. Bán đảo bị chia cắt, nằm dưới sự cai trị của Vương quyền Aragon. Năm 1816, Vương quốc Sicilia nhập với Vương quốc Napoli để trở thành Vương quốc Hai Sicilia. Năm 1861 vùng này được thống nhất với Vương quốc Ý.

Danh sách các vị vua của Vương quốc Sicillia:Sửa đổi

Bài chi tiết: Danh sách quân chủ Sicilia

 1. Roger I: 1071-1101
 2. Simon: 1101-1105
 3. Roger II: 1105-1154, xưng làm Vua năm 1130
 4. William I: 1154-1166
 5. William II: 1166-1189
 6. Tancred I: 1189-1194 
 7. Roger III: 1193
 8. William III: 1194
 9. Constance: 1194-1198
 10. Henry I of Hohenstaufen: 1194-1197
 11. Frederick I: 1198-1250 
 12. Henry II: 1212-1217 
 13. Conrad I: 1250-1254
 14. Conrad II: 1254-1268
 15. Manfred: 1258-1266
 16. Edmund Crouchback: 1254–1263 (Anh)
 17. Charles I of Anjou: 1266-1282
 18. Peter I Đại đế: 1282-1285 (Tây Ban Nha)
 19. James: 1285-1296
 20. Frederick II: 1296-1336
 21. Peter II: 1337-1342
 22. Louis: 1342-1355
 23. Frederick III: 1355-1377
 24. Maria: 1377-1401 
 25. Martin I: 1395-1409 
 26. Martin II: 1409-1410
 27. Ferdinand I: 1412-1416
 28. Alfonso: 1416-1458
 29. John: 1458-1468
 30. Ferdinand II: 1468-1516
 31. Charles II: 1516-1554
 32. Philip I: 1554-1598
 33. Philip II: 1598-1621
 34. Philip III: 1621-1665
 35. Charles III: 1665-1700
 36. Philip IV: 1700-171
 37. Victor Amadeus: 1713-1720
 38. Charles IV: 1720-1735
 39. Charles V: 1735-1759
 40. Ferdinand III: 1759-1816

Tham khảoSửa đổi