Wikipedia:Biểu quyết đánh giá bài viết dịch thuật/Lưu 1

Lưu 1 | Lưu 2

Tháng 9 năm 2019Sửa đổi

AnthropophiliaSửa đổi


David HurleySửa đổi


Liên hiệp Nam PhiSửa đổi


Độ võng tĩnh điện (vật lý phân tử/công nghệ nano)Sửa đổi


HiggsinoSửa đổi


Thở khò khèSửa đổi


Gấu GobiSửa đổi


LipomaSửa đổi


Lịch sử Đức (1945–1990)Sửa đổi


Bin BunlueritSửa đổi


Mauser Gewehr 98Sửa đổi