Danh sách anime theo năm sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Phục hồi bài viết. I So bad 14:10, ngày 16 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Danh sách anime theo năm (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Danh sách anime theo năm" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Trang có tác dụng như trang định hướng, tương tự Danh sách năm tại Việt Nam. 113.22.207.116 (thảo luận) 20:32, ngày 1 tháng 5 năm 2024 (UTC) Ký lại tên để biểu quyết hợp lệ.  NewUniverse thảo luận 04:38, ngày 7 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Hướng dẫn:
Dùng {{ph}}   Phục hồi để bỏ phiếu phục hồi
Dùng {{kph}}   Không phục hồi để bỏ phiếu không phục hồi
Dùng {{yk}}   Ý kiến để nêu ý kiến khác.
Phục hồi
 1.   Ủng hộ Có bài tương ứng tại enwiki.  NewUniverse thảo luận 13:03, ngày 7 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Ủng hộ Hợp lý và có giá trị tham khảo cao. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 05:52, ngày 7 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Ủng hộ Có thể phục hồi làm trang định hướng được. Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 04:39, ngày 7 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Phục hồi Tôi cũng không hiểu vì sao bài này bị xóa trong khi nhiều bài có chủ đề tương tự vẫn tồn tại. Nên phục hồi và cải thiện chất lượng. eunn (meta · phab) 04:44, ngày 7 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Phục hồi Bài có giá trị tham khảo. Sensei (thảo luận) 16:44, ngày 7 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 6.   Phục hồi Ủng hộ phục hồi bài dạng này, có giá trị tham khảo cao. –  Kanora 𝖙𝖍ả𝖔 𝖑𝖚ậ𝖓 04:50, ngày 10 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Không phục hồi
Ý kiến
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

CLB Thanh niên vận động hiến máu Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Không phục hồi. I So bad 17:13, ngày 7 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
CLB Thanh niên vận động hiến máu Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "CLB Thanh niên vận động hiến máu Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Trang này (CLB Thanh niên vận động hiến máu Phân hiệu Học viện Hành chính Quốc gia tại tỉnh Quảng Nam) không nên bị xóa vì nó cung cấp nhiều thông tin bổ ích cho cộng đồng. Và nó có tầm ảnh hưởng đến cộng đồng vì mục đích, chức năng của nó là vận động mọi người tham gia hiến máu để kịp thời cứu sống người bệnh. Và cũng đã được các trang Báo uy tín của Việt Nam đăng tải như Báo Tiền phong, Báo Quảng Nam, Cổng thông tin điện tử của UBND thị xã Điện Bàn,... Mong bạn xem xét đây là tập thể chứ không phải tôi tạo ra cho cá nhân tôi!. Nguyenhaiduong2003 (thảo luận) 19:41, ngày 30 tháng 4 năm 2024 (UTC)[trả lời]


Hướng dẫn:
Dùng {{ph}}   Phục hồi để bỏ phiếu phục hồi
Dùng {{kph}}   Không phục hồi để bỏ phiếu không phục hồi
Dùng {{yk}}   Ý kiến để nêu ý kiến khác.
Phục hồi
Không phục hồi
 1.   Không phục hồi Không đủ độ nổi bật theo tiêu chí. I So bad 03:03, ngày 1 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 2.   Không phục hồi 0 nổi bật. SicMundusCreatusEst (tiếng Latin) 15:16, ngày 4 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 3.   Không phục hồi Như hai ý kiến trên. Mohammed Yussuf 02:46, ngày 5 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 4.   Không phục hồi Không đủ nổi bật để có bài, các nguồn báo chí nhắc chủ thể một cách qua loa. Nghi vấn người tạo bài có xung đột lợi ích. eunn (meta · phab) 02:50, ngày 5 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 5.   Không phục hồi Rõ ràng không đủ nổi bật để có bài. Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 01:25, ngày 6 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
 6.   Không phục hồi nhu cầu tốt đẹp xã hội là một lẽ. Đây là bách khoa toàn thư chứ không phải siêu thị thông tin. Ý nghĩa tri thức của nó có khuôn khổ, ko phải bạ cái gì cũng đăng - Tùy Bách (Thảo luận) 03:26, ngày 6 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Ý kiến
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Hà An Huy sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Thành viên không đủ điều kiện mở biểu quyết. I So bad 12:34, ngày 23 tháng 1 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Hà An Huy (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Hà An Huy" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhập lý do ở đây. TanyaSpivey (thảo luận) 21:56, ngày 22 tháng 1 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Hướng dẫn:
Dùng {{ph}}   Phục hồi để bỏ phiếu phục hồi
Dùng {{kph}}   Không phục hồi để bỏ phiếu không phục hồi
Dùng {{yk}}   Ý kiến để nêu ý kiến khác.
Phục hồi
Không phục hồi
Ý kiến
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

Duy Diep Pham sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Biểu quyết không hợp lệ với lý do thành viên không đủ tiêu chí để mở biểu quyết. Ayane 話す! 02:07, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)[trả lời]
Duy Diep Pham (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "Duy Diep Pham" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Nhập lý do ở đây. Duy Diep Pham (thảo luận) 01:40, ngày 13 tháng 2 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Hướng dẫn:
Dùng {{ph}}   Phục hồi để bỏ phiếu phục hồi
Dùng {{kph}}   Không phục hồi để bỏ phiếu không phục hồi
Dùng {{yk}}   Ý kiến để nêu ý kiến khác.
Phục hồi
Không phục hồi
Ý kiến
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!

The Next Comedians sửa

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: Biểu quyết không hợp lệ. Anster trò chuyện · đặt yêu cầu 16:54, ngày 8 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]
The Next Comedians (sửa | thảo luận | lịch sử | khóa | xóa | liên kết | theo dõi | nhật trình | số lần xem)
(Tìm nguồn: "The Next Comedians" – tin tức · sách · scholar · JSTOR · hình ảnh)

Đây là bài viết về 1 cuộc thi tìm kiếm tài năng, là một thành tích lớn cho các thí sinh tham gia, xứng đáng được tồn tại trên Wikipedia như Tìm kiếm tài năng: Vietnam’s Got Talent, Rap Việt. Nguyễn Thanh Vân dana (thảo luận) 16:43, ngày 8 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Hướng dẫn:
Dùng {{ph}}   Phục hồi để bỏ phiếu phục hồi
Dùng {{kph}}   Không phục hồi để bỏ phiếu không phục hồi
Dùng {{yk}}   Ý kiến để nêu ý kiến khác.
Phục hồi

  Phục hồi: Bài viết hoàn toàn đủ độ nổi bật Khôi Ham ĂN (thảo luận) 16:50, ngày 8 tháng 5 năm 2024 (UTC)[trả lời]

Không phục hồi
Ý kiến
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!