Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/2024/Đăng ký


Cuộc thi sẽ khởi tranh từ ngày 15 tháng 2 năm 2024. Để tham dự cuộc thi, hãy làm theo các bước dưới đây!

 • Hãy thêm tên của bạn vào cuối danh sách ở trang này (dưới đề mục "Thí sinh dự thi") theo mã #{{User|Tên tài khoản của bạn}} và mã {{Thành viên Cúp Wiki tiếng Việt}} vào trang thành viên của bạn.
 • Sau khi đăng ký ở bên dưới, hãy tự tạo trang nội dung thi của mình theo mã [[Wikipedia:Cúp Wiki tiếng Việt/Ứng cử/2024/Tên thành viên]] và tự liệt kê các bài viết mà mình đã đóng góp trong năm qua tại trang đó.
  • Lưu ý: Hãy đọc kĩ luật chơi trước khi tạo trang nội dung thi để biết những bài viết như thế nào sẽ được tính điểm.
 • Đừng điền tên của bạn vào trang ứng cử.

Thí sinh dự thi

sửa

---Đã hết hạn đăng ký, chốt danh sách dự thi---

 1. Hongkytran (thảo luận · đóng góp). Bài đăng ký
 2. Mongrangvebet (thảo luận · đóng góp). Bài đăng ký
 3. Lengkeng91 (thảo luận · đóng góp). Bài đăng ký
 4. Đơn giản là tôi (thảo luận · đóng góp). Bài đăng ký
 5. SecretSquirrel1432 (thảo luận · đóng góp). Bài đăng ký
 6. Lcsnes (thảo luận · đóng góp). Bài đăng ký
 7. Khangdora2809 (thảo luận · đóng góp). Bài đăng ký
 8. Symptoms 0912AD (thảo luận · đóng góp). Bài đăng ký
 9. Mickey Đại Phát (thảo luận · đóng góp). Bài đăng ký

Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã đăng ký và ủng hộ cuộc thi!   Hiện tại đã có nhiều bạn tạo nội dung thi để mình chấm điểm, chỉ còn các bạn @Mongrangvebet, Đơn giản là tôi, và Lengkeng91: chưa tạo nội dung. Nhờ các bạn bổ sung giúp mình nhé!  Jimmy Blues  08:26, ngày 1 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]

 Y Đã bổ sung, phiền bạn tính điểm giúp tôi – — Dr. Voirloup💬 19:38, ngày 1 tháng 3 năm 2024 (UTC)[trả lời]