Ý Giản Vương

trang định hướng Wikimedia

Ý Giản Vương (chữ Hán: 懿簡王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ chư hầu.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa