Vinh Giản Vương

trang định hướng Wikimedia

Vinh Giản Vương (chữ Hán: 榮簡王) là thụy hiệu của một số vị quân chủ:

Danh sách sửa

Xem thêm sửa