Khang Giản Vương

trang định hướng Wikimedia

Khang Giản Vương (chữ Hán: 康簡王) là thụy hiệu của một số vị phiên vương, quận vương hay thân vương trong lịch sử các triều đại phong kiến Trung Quốc.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa